Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM wijst verzoek Stichting Klimaat 030 tegen warmtebedrijf Eneco af

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een handhavingsverzoek van de Stichting Klimaat 030 afgewezen. Het handhavingsverzoek gaat over de jaarrekening en de duurzaamheidsrapportage van warmtebedrijf Eneco. Volgens de stichting is Eneco op grond van de Warmtewet verplicht deze verslagen te publiceren. Ook voldoen de verslagen volgens de stichting niet aan de wettelijke vereisten van de Warmtewet.

De ACM vindt dat de stichting vanwege haar doelstellingen belanghebbende is als het gaat om de duurzaamheidsrapportage van Eneco. De ACM heeft daarom getoetst of deze rapportage voldoet aan de eisen van de Warmtewet. Omdat uit deze toets blijkt dat de duurzaamheidsrapportage aan de wettelijke eisen voldoet en inmiddels door Eneco is gepubliceerd op haar website, wijst de ACM het handhavingsverzoek van de stichting op dit punt af.

De stichting is geen afnemer van Eneco en behartigt ook niet de belangen van afnemers van Eneco. Dit is een van de redenen waarom de stichting geen belanghebbende is op de overige punten waar zij over klaagt en de ACM wijst de aanvraag daarom verder af. De stukken die de stichting in wil zien liggen overigens wel ter inzage op het kantoor van Eneco.

 

Documenten

ACM wijst verzoek Stichting Klimaat 030 tegen warmtebedrijf Eneco af (PDF - 178.19 KB)