Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM waarschuwt voor misleidende praktijken van commerciële schuldhulpaanbieders

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor misleidende praktijken van commerciële schuldhulpaanbieders. Diverse aanbieders zijn onduidelijk over de kosten en de voorwaarden van het traject dat zij aanbieden. De ACM heeft een aantal aanbieders aangesproken die niet aan de regels voldoen. Omdat steeds meer consumenten geldproblemen hebben en daarmee kwetsbaar zijn voor partijen die hier misbruik van maken, doet de ACM onderzoek naar mogelijke overtredingen in deze sector.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Wij zagen in ons onderzoek dat er commerciële aanbieders zijn die misbruik maken van de schuldensituatie waarin mensen verkeren. Zij vragen veel geld voor een traject zonder dat vooraf duidelijk is hoe lang het duurt en wat je er precies voor krijgt. Dat maakt het voor de consument lastig om in te schatten of de dienst het geld waard is. Dat moet stoppen.”

Wat is er aan de hand?

Er zijn commerciële aanbieders van schuldhulp die zich richten op mensen met schulden die niet bij de gemeente geholpen kunnen of willen worden. Het kan voor mensen aantrekkelijk zijn om van een commerciële aanbieder gebruik te maken. Zij adverteren met directe hulp waarvoor je je eenvoudig kunt aanmelden zonder wachtlijst en een intakegesprek binnen 24 uur. Sommige gemeenten hebben te kampen met wachtlijsten. Aanbieders van commerciële schuldhulp moeten zich houden aan de regels die consumenten beschermen. Zo moeten zij duidelijk zijn over de hulp die zij bieden, wat deze kost en hoe je er, als je dat wilt, weer vanaf kunt. De ACM heeft vastgesteld dat niet alle aanbieders dit goed doen. Hierdoor kunnen mensen die vanwege hun financiële situatie al veel stress ervaren geen geïnformeerde keuze maken.

De ACM is naar aanleiding van signalen gestart met een onderzoek naar commerciële schuldhulpaanbieders. Uit het onderzoek blijkt dat verschillende aanbieders niet aan de regels voldoen. De ACM heeft de partijen die niet aan de regels leken te voldoen aangeschreven. Zij moesten binnen twee weken aanpassingen op hun website doorvoeren zodat zij duidelijk zijn over de aard van hun dienst, de kosten en de voorwaarden voor het gebruik van schuldhulp. Uit het contact met aanbieders van commerciële schuldhulp blijkt dat zij niet op de hoogte zijn van de geldende consumentenregels. De meeste schuldhulpaanbieders die de ACM heeft aangeschreven hebben de gevraagde aanpassingen doorgevoerd.

Vervolgactie ACM

De ACM roept alle aanbieders van commerciële schuldhulp op om zo snel mogelijk duidelijk te zijn over de hulp die zij bieden, wat het kost en wat hoe mensen, mochten ze dat willen, er weer vanaf kunnen. De ACM gaat hen hierop de komende weken actief controleren. De ACM zal als dat nodig is een boete of een last onder dwangsom opleggen.

Consumenten met klachten kunnen voor advies en voor een melding terecht bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM.

Welke hulp kunnen mensen met schulden krijgen?

Consumenten met schulden hebben recht op een gratis schuldhulptraject vanuit de gemeente waar zij wonen. Meer informatie over schuldhulp via de gemeente is te vinden op www.rijksoverheid.nl.
Commerciële aanbieders van deze diensten werken soms samen met gemeenten of kunnen mensen helpen die niet in aanmerking komen voor gemeentelijke diensten. Hierbij is het van belang dat consumenten letten op de voorwaarden en de kosten.

Consumenten met schulden kunnen verder voor gratis advies terecht bij de Nederlandse Schuldhulproute via www.geldfit.nl of bellen met 0800-8115.