Kruimelpad

Besluit

ACM verleent ontheffing wachtperiode voor overname van Trimenzo door Sensire

14-10-2019

Stichting Sensire wil het failliete Trimenzo overnemen. Beide organisaties leveren thuiszorg en verpleeghuiszorg in het oosten van Nederland. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft  Sensire een ontheffing van de wachtperiode. Een ontheffing van de wachtperiode is een tijdelijke toestemming voor een overname. Deze wordt alleen verleend als er sprake is van een bijzondere en spoedeisende situatie, zoals bij een faillissement.

Op 8 oktober ontving de ACM een melding van de voorgenomen overname met daarbij een ontheffingsverzoek in de zin van artikel 40 van de Mededingingswet. Om de continuïteit in de zorg te waarborgen is het noodzakelijk dat bijvoorbeeld personeel nieuwe contracten krijgt aangeboden en zo behouden blijft voor de verlening van zorg.

Normaal gesproken mogen ondernemingen pas een overname tot stand brengen als de ACM hiervoor definitieve toestemming heeft gegeven na een inhoudelijke beoordeling. De ACM kan hierop een uitzondering maken en ontheffing verlenen van de wachtperiode als er sprake is van bijzondere en spoedeisende omstandigheden, zoals bij een faillissement.

De ACM is nu bezig met de inhoudelijke beoordeling of de concentratie definitief door mag gaan. De ontheffing loopt daar niet op vooruit.