Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM treedt op tegen warmteleverancier NEXT NRG

De ACM heeft op 2 mei 2023 een besluit genomen op het handhavingsverzoek dat door een bewoner van het appartementencomplex State in Amsterdam is ingediend tegen NEXT NRG B.V. (hierna: NEXT NRG). De bewoner is van mening dat NEXT NRG zich niet aan de Warmtewet houdt. Na onderzoek concludeert de ACM in het besluit dat NEXT NRG voor het gebouw State warmteleverancier is en dat zij de Warmtewet op meerdere onderdelen overtreedt.

De ACM legt NEXT NRG vijf lasten onder dwangsom op wegens overtredingen van de Warmtewet. NEXT NRG dient een storingsregistratie bij te houden. Voor de jaren 2021 en 2022 dient zij ook nog een storingsregistratie te publiceren. NEXT NRG dient daarnaast een storingscompensatieregeling te hanteren die in lijn is met de Warmtewet. Dit betekent dat zij in principe compensatie moet uitkeren voor storingen die langer dan 8 uur duren. Ook mag NEXT NRG de vraag of er sprake is van een storing waarvoor compensatie uitbetaald dient te worden, niet mede bepalen aan de hand van de ruimtetemperatuur. Daarnaast dient NEXT NRG huidige en nieuwe verbruikers in State informatie over kwaliteitscriteria en de terugbetalingsregeling te verstrekken. Als NEXT NRG niet tijdig aan de lasten voldoet, kan het bedrijf verplicht worden om maximaal 250.000 euro aan dwangsommen te betalen.

Tot slot legt de ACM een bindende gedragslijn op aan NEXT NRG om op de juiste wijze begin- en eindtijden van storingen vast te stellen.

 

Documenten

Besluit NEXT NRG (PDF - 309.67 KB)