Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM stopt onderzoek naar kartel in de bunkersector

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stopt haar kartelonderzoek in de bunkersector in de driehoek Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen. Hoewel is geconstateerd dat er in de periode 2011-2014 overleg is geweest over prijsafspraken, heeft dit niet geleid tot kartelvorming. Toch vindt de ACM dit wel risicovol gedrag. Vorig jaar kreeg de ACM via politie en justitie een signaal over de bunkersector. Dat was aanleiding voor het starten van een onderzoek. De ACM legde diverse bedrijfsbezoeken af en voerde gesprekken in de sector. De betrokken bedrijven zijn geïnformeerd over het stoppen van het onderzoek.

NOVE

De ACM is een gesprek aangegaan met de brancheorganisatie NOVE. Want er is wel overlegd over de wenselijkheid van prijsafspraken. Niet alle partijen gingen daarin mee, waardoor geen kartel werd gevormd. De ACM heeft duidelijk gemaakt dat dit op het randje was, maar ook dat de autoriteit blij is dat voor de enige juiste route is gekozen. Branchevereniging NOVE heeft aan de ACM aangegeven de afgelopen jaren stappen te hebben gezet om de naleving van de mededingingsregels binnen de sector te verbeteren. Het onderzoek van de ACM heeft het belang hiervan aangetoond. De NOVE ziet het onderzoek van de ACM als een wake up call voor de bunkersector. De NOVE zal hier blijvend aandacht aan schenken.

Havens & transport

De haven- en transportsector is een grote en belangrijke sector van onze economie. De haven van Rotterdam is zelfs de grootste bunkerhaven van Europa en staat in de top drie wereldwijd. Het inslaan van stookolie en gasolie (bunkeren) is een markt waarin grote bedragen omgaan.

Eerlijke concurrentie leidt ook in de havensector tot scherpe prijzen, betere kwaliteit en meer innovatie. De ACM besteedt al enige tijd veel aandacht aan bedrijven in de havens- en transportsector. Gezonde concurrentie binnen de havens geeft Nederlandse bedrijven ook buiten Nederland meer concurrentiekracht.

ACM bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten

Een gezonde economie is het fundament voor onze welvaart en ons welzijn. De ACM draagt hieraan bij door te zorgen voor goed functionerende markten. Dat zijn markten waarin consumenten met vertrouwen hun producten kunnen kopen. Consumenten en bedrijven moeten voldoende keuze hebben en deze keuze ook goed kunnen maken. De ACM houdt toezicht op bedrijven zodat ze eerlijk concurreren en voorkomt misbruik van marktmacht in met name gereguleerde sectoren. Zij beschermt consumenten tegen misleiding en geeft voorlichting aan consumenten en bedrijven over hun rechten en plichten.

Meld een kartel

Wie een kartel wil melden kan met de ACM contact opnemen via de website of bellen met 070 - 722 2000 (optie 2).