Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM stemt in met kostentoerekeningssysteem Loodswezen 2023-2027

In dit besluit beoordeelt de ACM of het kostentoerekeningssysteem (KTS) dat het Loodswezen wil toepassen in de periode 2023 tot en met 2027 voldoet aan de wettelijke eisen. Het kostentoerekeningssysteem beschrijft de methode waarmee de kosten van de gereguleerde diensten van het Loodswezen worden vastgesteld en toegerekend aan zeehavengebieden en hoe, uitgaande van die toegerekende kosten, de tarieven van loodsdiensten worden vastgesteld. Deze tarieven mogen niet hoger zijn dan de toegerekende kosten (plus een redelijk rendement).

Het KTS 2023-2027 volgt het huidige KTS op, dat het Loodswezen heeft toegepast in de periode 2019 tot en met 2022. De ACM beperkt deze beoordeling tot de wijzigingen ten opzichte van het huidige KTS. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de gewijzigde wettelijke regels voor de toerekening van de kosten. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de wijze waarop de arbeidsvergoeding voor registerloodsen wordt berekend en de invoering van een efficiencykorting bij een stijgend aantal scheepsreizen.

Naar het oordeel van de ACM voldoet het KTS 2023-2027 aan de gewijzigde wettelijke regels en daarom stemt de ACM ermee in.

 

Documenten

Beoordeling KTS Loodswezen 2023-2027 (PDF - 206.42 KB)
 

Bijlagen

Openbare versie van het besluit (PDF - 47.19 MB)