Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM start marktstudie naar de uitrol van glasvezel in Nederland

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil meer inzicht krijgen in hoe telecombedrijven en investeerders bepalen waar zij glasvezel uitrollen en tegen welke problemen zij hierbij aanlopen. De ACM start daarom een verkennend onderzoek naar de uitrol van glasvezel in Nederland.

Henk Don, bestuurslid ACM: ‘In Nederland hebben veel huizen nog geen glasaansluiting. Gelukkig zien wij dat de interesse voor het uitrollen van glasvezel toeneemt. Dat is een goede ontwikkeling die kan leiden tot betere diensten en meer concurrentie. Wij ontvangen echter ook signalen over problemen waar telecombedrijven, investeerders of gemeenten tegenaan lopen bij de uitrol van glasvezel. De ACM vindt het niet wenselijk als die problemen er toe leiden dat investeringen in glasvezel niet doorgaan, of dat de concurrentie op deze markt wordt verstoord. Daarom gaan we in kaart brengen wat er speelt op de markt.’

Marktstudie

De ACM ontving onder meer signalen van partijen dat hun business case verslechtert doordat meerdere bedrijven in hetzelfde gebied willen uitrollen. Hierdoor worden in bepaalde gevallen projecten gestaakt en/of slechts delen van deze gebieden voorzien van glasvezel. Om dit te voorkomen lijken partijen die glasvezel willen uitrollen steeds vaker exclusiviteit te eisen. Enerzijds richting gemeenten om te voorkomen dat meerdere partijen in dezelfde gemeente glasvezel uitrollen. Anderzijds willen zij de garantie van aanbieders van telecomdiensten dat zij geen gebruik zullen maken van concurrerende netwerken. Daarbij roept het belang dat sommige gemeenten zelf in die aanbieders hebben soms ook vragen op. De ACM gaat in kaart brengen wat het effect van deze ontwikkelingen is op de verdere uitrol van glasvezel en de concurrentie op de markt. Na de zomer verwacht de ACM de resultaten van de marktstudie te publiceren. Op basis van die resultaten wordt bepaald of vervolgacties nodig zijn.

In gesprek

Om een beeld te krijgen van de uitrol van glasvezel in Nederland en de problemen die hierbij mogelijk een rol spelen, gaat de ACM de komende tijd in gesprek met telecombedrijven, investeerders en gemeenten die te maken hebben met de uitrol van glasvezel. Heeft u informatie over dit onderwerp en wilt u ons helpen bij deze marktstudie? Dan nodigen we u uit om contact met ons op te nemen via FttH@acm.nl.