Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM spreekt evoyo aan op transparantie tarievenblad

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt een bindende aanwijzing op aan warmteleverancier evoyo omdat het tarievenblad van 2023 onvoldoende transparant is. Het is niet duidelijk hoe het vastrecht is opgebouwd. Ook is de factuur voor 2021 niet transparant, doordat uit de factuur zelf niet blijkt dat het vastrecht voor warmtelevering en warm tapwater bestaat uit meerdere tarieven. Voor dit laatste punt heeft evoyo inmiddels onder andere een toelichting op de factuur toegevoegd. Verder heeft zij verklaard dat aanpassing van de factuur, waarbij de verschillende tarieven apart op de factuur vermeld worden, volgend jaar wordt doorgevoerd.

Bewoners van het nieuwbouwcomplex S-West te Eindhoven hebben de ACM verzocht handhavend op te treden tegen hun warmteleverancier evoyo. Zij klagen onder meer over de verhoging van de warmtetarieven, het tarievenblad over 2023, een locatiegebonden bijdrage die evoyo in rekening brengt, de vastrechttarieven voor warmte en koude en de jaarafrekening over de periode 2021-2022.

De ACM oordeelt dat het tarievenblad van evoyo voor het jaar 2023 onvoldoende transparant is, omdat niet duidelijk is op welke wijze het vastrecht is opgebouwd. De ACM legt daarvoor een bindende aanwijzing op. Voor wat betreft de locatiegebonden bijdrage oordeelt de ACM dat deze bijdrage geen vergoeding voor de warmtelevering betreft, en dat daarom geen sprake is van een overtreding van de Warmtewet. Ten aanzien van de klacht over het vastrecht voor warmte en koude, concludeert de ACM dat evoyo gelijktijdig zowel vastrecht voor warmte als (vaste) tarieven voor koude in rekening mag brengen.

 

Documenten

ACM spreekt evoyo aan op transparantie tarievenblad (PDF - 482.38 KB)