Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM onderzoekt mogelijk kartel in wegmeubilair

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt een mogelijk kartel tussen bedrijven die wegmeubilair maken. Daarvoor heeft de ACM eerder deze maand een inval gedaan. De ACM vermoedt dat een aantal bedrijven vooraf contact heeft gehad over de prijs die ze zouden rekenen bij overheidsaanbestedingen van wegmeubilair.

Prijsafspraken bij aanbestedingen benadelen opdrachtgevers en zorgen voor hoge prijzen

Concurrenten mogen onderling geen afspraken maken over de prijs die zij vragen voor hun producten of diensten. Dat geldt ook voor inschrijvingen bij aanbestedingen. Bedrijven mogen geen (prijs)afspraken maken waardoor duidelijk wordt wie welke aanbesteding gaat winnen. Dan is er geen concurrentie om prijs, kwaliteit en innovatie. 

Hoe gaat het onderzoek verder?

De ACM onderzoekt de komende tijd of de concurrentieregels inderdaad zijn overtreden. De ACM kan tot de conclusie komen dat die regels niet zijn overtreden. Dan stopt het onderzoek. Als de ACM wel een overtreding vindt, kan dat leiden tot een sanctie, zoals een boete.

Aanbestedingen moeten eerlijk verlopen

Bij een aanbesteding nodigt een opdrachtgever verschillende bedrijven uit om een offerte te maken voor een bepaalde opdracht. De bedrijven moeten onafhankelijk van elkaar een offerte opstellen. Elk bedrijf moet zelfstandig en in onzekerheid over wat andere bedrijven gaan doen, bepalen tegen welke prijs en voorwaarden hij bereid is de opdracht uit te voeren. Bedrijven mogen onderling geen afspraken maken of informatie uitwisselen over óf ze een offerte gaan indienen en over de prijs of voorwaarden die ze willen hanteren. Als zij dat wel doen, wordt de concurrentie beperkt en krijgt de opdrachtgever een minder scherp aanbod. Daardoor betaalt de opdrachtgever meer of krijgt hij minder goede voorwaarden.

De ACM en aanbestedingen

De ACM ziet erop toe dat markten goed werken voor mensen en bedrijven. Aanbestedingen moeten eerlijk verlopen. De concurrentieregels gelden voor grote én kleine bedrijven. Ondernemers die een aanbesteding vervalsen kunnen een boete van de ACM krijgen.

Meer weten over waarop u als opdrachtgever of inschrijver bij aanbestedingen moet letten? Zie onze Aanbestedingspagina voor meer informatie.

De ACM werkt samen met PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden om opdrachtgevers te adviseren. PIANOo is het Expertisecentrum Aanbesteding van de overheid. PIANOo helpt aanbestedende diensten hun inkoop te professionaliseren met advies, instrumenten en tips.

Geef een tip of melding over verboden afspraken

Heeft u een signaal dat bedrijven, handelaren of in- of verkopers verboden afspraken maken? Meld het aan de ACM. Werkt u in deze sector? Overweeg dan om (anoniem) uw tip te geven aan de ACM. Zit u zelf in een kartel? Vraag dan clementie aan.