Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM onderzoekt mogelijk kartel in de voedselverwerkingssector

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt een mogelijk kartel in de voedselverwerkingssector. Daarvoor heeft de ACM onlangs invallen gedaan bij verschillende bedrijven in Nederland en – met de hulp van een collega autoriteit in het buitenland - een bedrijf in het buitenland in de voedselverwerkingssector.

Het vermoeden bestaat dat de concurrerende bedrijven onderling geheime afspraken maken over productverdeling. Dat is verboden. Bij productverdeling gaat het om onderlinge afspraken wie welk product gaat maken terwijl ieder bedrijf dat zelfstandig moet bepalen. Daarnaast bestaat het vermoeden dat de bedrijven afspraken maken over de inkoopprijs van de landbouwproducten die zij verwerken. Tot slot bestaat het vermoeden dat bedrijven afspraken maken over de verkoopprijs van de producten. Dit soort afspraken leidt tot benadeling van leveranciers en afnemers. Leveranciers, zoals boeren en tuinders, krijgen te weinig voor hun producten en afnemers betalen teveel voor de producten.

Hoe gaat het onderzoek verder?

De ACM onderzoekt de komende tijd of de concurrentieregels inderdaad zijn overtreden. De ACM kan tot de conclusie komen dat die regels niet zijn overtreden. Dan stopt het onderzoek. Als de ACM wel een overtreding vindt, kan dat leiden tot een boete.

Geef een tip of melding over verboden afspraken

Heeft u een signaal dat bedrijven, handelaren of verkopers verboden afspraken maken? Of wilt u weten of bepaald gedrag is toegestaan? Meld het aan de ACM. Werkt u in deze sector en wilt u anoniem uw tip geven, meld het dan anoniem aan de ACM.

ACM en de agrarische sector

In 2019 startte de ACM een onderzoek naar een inkoopkartel in de agrarische sector. Dat onderzoek loopt nog. Daarnaast doet de ACM op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) jaarlijks onderzoek naar de prijsontwikkeling van landbouwproducten. Onlangs is de ACM gestart met de handhaving van de Wet Oneerlijke Handelspraktijken in de landbouw.