Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: NCOI Groep informeert consumenten voortaan duidelijker en past werkwijze aan

De informatie over het cursusaanbod van NCOI Groep moet voldoen aan de regels die consumenten beschermen. Het bedrijf is door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aangesproken naar aanleiding van klachten en meldingen van consumenten over onder meer de annuleringsvoorwaarden, de informatievoorziening, de service en klachtafhandeling. Uit de contacten bleek dat het bedrijf al verbetertrajecten was gestart.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Als je je inschrijft voor een cursus of opleiding ga je als klant voor een flink bedrag en lange tijd een relatie aan met een opleider. Daarom is het belangrijk dat je vooraf weet onder welke voorwaarden dat gebeurt en dat je met vragen en klachten goed wordt geholpen. Het bedrijf past zijn werkwijze daarom aan. Dat is een mooi resultaat voor consumenten.”

Verbeteringen werkwijze NCOI Groep

NCOI Groep bestaat uit verschillende onderwijsinstellingen, waaronder NCOI Opleidingen, LOI en NTI. Aanpassingen in de werkwijze en informatie van NCOI Groep zijn onder meer:

  • De informatievoorziening aan consumenten is verbeterd, zoals over het wettelijk recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging van inschrijving.
  • Per 1 september 2021 gelden voor alle onderdelen de gunstiger (branche) annulerings-voorwaarden.
  • De doorlooptijden van de afwikkeling van klachten is verkort en de bereikbaarheid verbeterd.
  • Diverse kosten voor extra diensten zijn geschrapt en de consument wordt hierover vóór inschrijving beter geïnformeerd. Vertragingen die te wijten zijn aan NCOI Groep – bijvoorbeeld bij het nakijken van toetsen en ontvangen van uitslagen - kunnen niet tot extra kosten leiden.

De ACM zal de komende tijd blijven volgen of de verbeteringen ook het gewenste resultaat opleveren door rapportages op te vragen en de klachten te monitoren.

Snelle aanpak consumentenproblemen

De ACM heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om consumentenproblemen op te lossen. Bij haar keuze voor een aanpak zet de ACM de consument centraal. In dit geval kiest de ACM voor het aanspreken van het bedrijf om de problemen snel te stoppen. Via meldingen bij ACM ConsuWijzer blijft de ACM volgen of het bedrijf de afgesproken aanpassingen ook in praktijk brengt.