Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: met concurrentiespelregels betere onderhandelingen in de zorg

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is positief over het initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) om spelregels op te stellen voor huisartsen over de naleving van de concurrentieregels. Huisartsen voeren jaarlijks gesprekken met zorgverzekeraars over het zorgaanbod en over nieuwe contracten. De LHV wil het overleg over die contracten verder professionaliseren. Om ervoor te zorgen dat huisartsen in die onderhandelingen voldoen aan de regels van de Mededingingswet, heeft de LHV de spelregels opgesteld. De ACM verwacht dat dit leidt tot betere gesprekken tussen huisartsen en zorgverzekeraars over zorgcontracten. De spelregels kunnen zo bijdragen aan goede en betaalbare zorg voor patiënten en verzekerden.

ACM en LHV in gesprek

De LHV communiceerde in mei van dit jaar richting haar leden over een nieuwe overlegstructuur tussen huisartsen en zorgverzekeraars. De ACM is hierover met de LHV in gesprek gegaan. In die gesprekken heeft de ACM toegelicht wat de ruimte is voor zorgaanbieders om binnen de nieuwe overlegstructuur samen te werken, maar ook wat de grenzen zijn. Daarover publiceerde de ACM in 2015 ook haar Uitgangspunten voor toezicht op zorgaanbieders in de eerste lijn. Na de gesprekken met de ACM heeft de LHV het initiatief genomen om concurrentiespelregels op te stellen.

Ruimte voor overleg

Zorgaanbieders in de eerstelijnszorg (waaronder huisartsen) hebben veel ruimte om met elkaar te werken aan verbetering van de zorg. Ook is er ruimte om hierover gezamenlijk met zorgverzekeraars te spreken en dat gesprek verder te professionaliseren. Maar overleg tussen huisartsen mag niet gericht zijn op het verkrijgen van meer onderhandelingsmacht. De ACM heeft de LHV er daarom op gewezen dat ook bij de nieuwe overlegstructuur onder meer de volgende regels gelden:

  • Zij mogen geen collectieve afspraken maken over concurrentiegevoelige onderwerpen, zoals tarieven, service-aspecten of aanvullend aanbod. 
  • Zij mogen dergelijke concurrentiegevoelige informatie niet met elkaar uitwisselen.
  • Zij mogen elkaar geen advies geven over het wel of niet accepteren van een contract of contact hebben over tussentijdse onderhandelingsresultaten.

In haar spelregels geeft de LHV hierover duidelijkheid aan haar leden.

Rol ACM in zorgsector

De ACM houdt toezicht op concurrentie. Ook in de zorgsector. Zorg moet betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit zijn. De ACM ziet erop toe dat fusies en samenwerkingen tussen zorgaanbieders en verzekeraars geen negatieve gevolgen hebben voor patiënten en verzekerden.

Heeft u vragen over de concurrentieregels of heeft u signalen van (mogelijke) overtredingen van de concurrentieregels? Dan kunt u contact opnemen met de ACM.