Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM keurt gezamenlijk bedrijf De Heus in pluimveesector goed

Mengvoederbedrijf Koninklijke De Heus mag een gezamenlijke onderneming starten met de pluimveeslachterijen Clazing en Van Miert. Er blijft nog voldoende concurrentie over. De gezamenlijke onderneming heeft naar verwachting geen invloed op de prijs, kwaliteit en innovatie in de sector.

Wat is er aan de hand?

De Heus is een groot mengvoederbedrijf dat onder andere voer levert aan pluimveebedrijven. Ook regelt De Heus dat slachtrijpe kippen worden geleverd aan slachterijen. De Heus heeft een minderheidsbelang in de grootste pluimveeslachterij Plukon. Daarnaast levert De Heus speciaal mengvoer aan pluimveehouderijen die traag groeiend pluimvee houden voor ‘concept-kippenvlees’. Voorbeeld van een dergelijk concept is het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. In Nederland wordt door grotere supermarkten alleen vers kippenvlees verkocht dat voldoet aan hogere dierenwelzijnsnormen.

Clazing en Van Miert hebben beide middelgrote pluimveeslachterijen die zich richten op regulier pluimveevlees. Clazing verwerkt ook kippenvlees om het door te verkopen aan de retail. Deze twee bedrijven slachten kippen waarvan het vlees vooral bestemd is voor groothandel, restaurants, instellingen, catering, verwerkers, het diepvriessegment van supermarkten en voor de export.

Onderzoek ACM

De ACM heeft onderzocht hoeveel overlap de bedrijven op de verschillende markten hebben. De bedrijven zijn namelijk actief op verschillende schakels in de pluimveeketen. De markt voor de slacht van pluimvee en de handel in pluimveevlees is internationaal. Nederland importeert en exporteert grote hoeveelheden pluimvee en pluimveevlees. De oprichting van de gemeenschappelijke onderneming heeft weinig effect op de concurrentie op deze markt. Ook op de andere markten, bijvoorbeeld van inkoop van slachtkuikens en de verwerking van pluimveevlees, blijft er voldoende concurrentie over. Daarom concludeert de ACM dat de effecten op de concurrentie door de oprichting van de gezamenlijke onderneming gering zijn en kan de gezamenlijke onderneming worden opgericht.

Agrosector en de ACM

De ACM ziet dat producenten in de agrosector soms in een lastige positie zitten. Dat blijkt ook uit de Agro-Nutri monitor waarmee de ACM bijdraagt aan het in kaart brengen van de problemen in de agrosector. Daarnaast maakt de ACM meer samenwerking mogelijk tussen ondernemingen in de sector op het gebied van duurzaamheid via de Leidraad Duurzaamheidsafspraken. Vanaf november 2021 gaat de ACM toezicht houden op het verbod op oneerlijke handelspraktijken, zoals late betalingen aan boeren en tuinders voor bederfelijke producten of last-minute annuleringen van bestellingen.

 

Documenten

Openbaar besluit melding De Heus - Clazing - Van Miert (PDF - 302.24 KB)