Kruimelpad

Visie & opinie

ACM helpt overheden bij naleving van de Wet Markt en Overheid

24-09-2019

Zijn gemeenten actief op een markt? Bijvoorbeeld met de verhuur van een sporthal of de exploitatie een parkeergarage? Dat mag natuurlijk. De gemeente heeft de vrijheid om zelf economische activiteiten uit te voeren. Maar de gemeente moet volgens de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid wel eerlijk concurreren met  andere lokale ondernemers. Wat de gemeente wel en niet mag op de markt, staat in de Wet Markt en Overheid. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zet in op voorlichting hierover.

Praktische informatie

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: ,,Als overheden zich op de markt begeven moeten zij zich bewust zijn van de gevolgen voor andere ondernemers. Dat bewustzijn is er lang niet altijd, merken wij. Het voortbestaan van lokale bedrijven kan bijvoorbeeld bedreigd worden wanneer gemeenten concurrerende producten of diensten aanbieden zonder alle kosten door te berekenen. Er wordt dan in feite door gemeenten met belastinggeld oneerlijk geconcurreerd. Ook al gebeurt dit vaak met de beste bedoelingen. De ACM gaat overheden helpen dit te voorkomen.’’

De ACM heeft haar website aangevuld met praktische informatie, zoals praktijkvoorbeelden en een beslisboom. Daarmee kunnen gemeenten zelf een analyse maken hoe zij zich moeten gedragen op de markt, zodat oneerlijke concurrentie wordt voorkomen. Verder nodigt de ACM gemeenten en andere overheidsorganisaties uit voor een voorlichtingsbijeenkomst over de Wet Markt en Overheid op 29 oktober 2019. Deze bijeenkomst organiseert de ACM in samenwerking met Europa Decentraal.

Optreden tegen oneerlijke concurrentie

De ACM, die toezicht houdt op de Wet Markt en Overheid, heeft in de afgelopen jaren geregeld opgetreden tegen oneerlijke concurrentie door overheden. Aanleiding hiervoor waren vaak klachten van ondernemers uit onder meer de recreatiesector, de parkeersector en de vastgoedsector. Besluiten van de ACM en de toetsing van deze besluiten door de rechter hebben in die periode steeds meer duidelijkheid gegeven over de reikwijdte van die wet.