Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM doet onderzoek naar warmteleveranciers zonder vergunning

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet onderzoek naar warmteleveranciers die ten onrechte zonder vergunning warmte leveren. De ACM heeft signalen ontvangen van warmteklanten die zich afvroegen of hun leverancier de juiste papieren heeft. Klanten van deze warmteleveranciers zijn mogelijk onvoldoende beschermd bij bijvoorbeeld storingen, financieel wanbeheer door de leverancier of te hoge warmtetarieven.

Henk Don, bestuurslid van de ACM: “Warmte speelt in de energietransitie een belangrijke rol. Warmteklanten hebben recht op consumentenbescherming, net zoals dat bij consumenten van elektriciteit en gas het geval is. De ACM wil dan ook dat alle warmteleveranciers zich aan de regels houden. Daarvoor zijn we nu een onderzoek gestart.”

Oproep aan warmteleveranciers: neem uiterlijk 10 januari contact op

Als een warmteleverancier aan meer dan 10 kleinverbruikers warmte levert én meer dan 10.000 gigajoules warmte per jaar levert, heeft een warmteleverancier een vergunning van de ACM nodig. De ACM roept deze warmteleveranciers op om uiterlijk 10 januari 2020 contact op te nemen over het aanvragen van een vergunning. Dat kan door te mailen naar warmtevergunning@acm.nl. Deze oproep geldt ook bij twijfel of een vergunning nodig is. De ACM kan sancties opleggen aan warmteleveranciers die ook na deze oproep geen vergunning aanvragen terwijl dat wel vereist is.

Geen vergunning nodig? Houd je wel aan de Warmtewet

Voor warmteleveranciers met een vergunningplicht gelden extra regels, maar ook warmteleveranciers zonder vergunningplicht moeten zich aan de Warmtewet houden.