Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: coronacrisis levert geen problemen op voor open internet

In Europa moeten internetaanbieders internetverkeer zonder discriminatie behandelen, zodat het internet zich vrij en onafhankelijk kan blijven ontwikkelen. Dat betekent bijvoorbeeld: niet blokkeren en niet onnodig beperken. Dit wordt netneutraliteit genoemd en is vastgelegd in de Open Internet Verordening. Het toezicht daarop vraagt doorlopend om aandacht en waar nodig om ingrijpen. Dat staat in het jaarverslag netneutraliteit dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag publiceert.

De coronacrisis heeft onderstreept hoe belangrijk open internet is voor de samenleving. Via internet kunnen veel werkzaamheden en persoonlijk contact vanuit huis gewoon doorgaan. Internet is ook een belangrijke bron van informatie en vermaak. Sinds de start van de coronacrisis monitort de ACM samen met andere toezichthouders binnen Europa wat de toename van internetgebruik door bijvoorbeeld thuiswerken voor gevolgen heeft voor de belasting op telecomnetwerken. Het is de ACM niet gebleken dat de coronacrisis en de daardoor toegenomen netwerkbelasting door het thuiswerken er toe heeft geleid dat internetaanbieders in Nederland in deze periode verkeersbeheersmaatregelen hebben moeten treffen. De Nederlandse netwerken blijken robuust genoeg en bestand tegen de toename van internetverkeer als gevolg van de coronacrisis.

Gespecialiseerde diensten

De uitrol van 5G maakt het beter mogelijk voor internetaanbieders om niet alleen gespecialiseerde diensten aan te bieden, maar ook diensten met verschillende Quality of Service. Hierbij kan gedacht worden aan bedrijfsspecifieke applicaties, maar ook aan diensten voor hulpverleners. De ACM heeft het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met verschillende internetaanbieders om te inventariseren of deze diensten worden aangeboden, en zo ja, of deze voldoen aan de Open Internet Verordening. Uit deze inventarisatie is gebleken dat het aanbod van dit type diensten in Nederland nog beperkt is en dat de internetaanbieders zich bewust zijn van regels. De ACM zal in gesprek blijven met internetaanbieders om ervoor te zorgen dat de implementatie van deze diensten niet in strijd is met de Open Internet Verordening.

ACM en netneutraliteit

Een belangrijk onderdeel van het werk dat de ACM doet op het gebied van netneutraliteit is de dialoog aangaan met marktpartijen over de toepassing van de Open Internet Verordening op hun dienstverlening, dit zal de ACM ook komend jaar blijven doen. Innovatieve diensten of bepaalde situaties kunnen vragen oproepen bij internetaanbieders over de uitleg van de Verordening. De ACM staat daarom altijd open voor vragen over netneutraliteit bij nieuwe ontwikkelingen in de telecomsector.