Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM consulteert leidraad bescherming van de online consument

De leidraad bescherming online consument is vernieuwd. Lees de vernieuwde leidraad.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een concept Leidraad bescherming van de online consument gemaakt. In deze leidraad maakt de ACM duidelijk hoe zij de consumentenregels toepast op veel voorkomende beïnvloedingstechnieken in online beslisomgevingen.

Consumenten moeten een weloverwogen beslissing kunnen nemen over een transactie met een bedrijf. Of zij dat kunnen hangt vaak sterk af van de manier waarop een bedrijf producten, diensten en keuzes aan consumenten presenteert. De ACM ziet dat bedrijven in de online economie gebruik maken van gedragsinzichten bij het inrichten van hun online beslisomgeving. Die inrichting beïnvloedt hoe consumenten hun keuzes maken. In de leidraad geeft de ACM aan waar op grond van consumentenbeschermingsregels de grenzen liggen voor de beïnvloeding van consumenten. Dit doet zij door middel van praktische voorbeelden en uitleg.

Reageren?

De ACM nodigt u uit om te reageren op de concept leidraad. De vragen zijn:

  • Vindt u de voorlichting in de leidraad duidelijk en bruikbaar?
  • Heeft u suggesties voor verbetering?
  • Heeft u suggesties voor aanvulling, bijvoorbeeld met nieuwe voorbeelden

Reageren kan tot en met 16 januari 2020 via beslisonline [at] acm [punt] nl (beslisonline[at]acm[dot]nl). Daarna stelt de ACM de leidraad definitief vast. De ACM verwacht in februari 2020 de definitieve leidraad te publiceren.

 

Documenten

Leidraad bescherming online consument - Consultatiedocument (PDF - 1.53 MB)