Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: bedrijven geven juiste informatie over herkomst grijze stroom

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft bij de jaarlijkse controles van het stroometiket dit jaar vooral gekeken naar het juist vermelden van de herkomst van grijze stroom. Uit de controles van het stroometiket blijkt dat van de 66 leveranciers die een vergunning hebben om stroom te leveren aan consumenten en kleine bedrijven er 2 de herkomst van grijze stroom nog niet goed hadden onderbouwd. Nadat de ACM deze bedrijven hierop heeft aangesproken hebben zij dit opgelost.

De ACM heeft ook gecontroleerd of energieleveranciers die stroom verkopen aan consumenten het verplichte stroometiket voor 1 mei op hun website hadden staan. Dit was bij 43 bedrijven het geval. Na een herinnering van de ACM hebben de overige leveranciers het verplichte stroometiket alsnog gepubliceerd.

Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM: “Klanten moeten kunnen zien welke energie zij geleverd krijgen. Daarom is het belangrijk dat energieleveranciers ieder jaar een stroometiket op hun website zetten waarin te zien is hoe de geleverde energie is opgewekt.”

Per 1 mei 2021 moesten alle energieleveranciers voor het eerst van álle geleverde stroom in het voorafgaande jaar laten zien waar het vandaan komt. Dat doen bedrijven door de herkomst van álle geleverde energie te onderbouwen met afgeboekte garanties (voor groene stroom) of certificaten van oorsprong (voor grijze stroom). Dit wordt ook wel full disclosure genoemd. Eerder hoefde alleen de herkomst van groene stroom (wind, water, zon of biomassa) op het stroometiket onderbouwd te worden.

Leveranciers die alleen elektriciteit leveren aan grootverbruikers zijn steekproefsgewijs gecontroleerd. Van deze 7 gecontroleerde bedrijven konden er 2 niet verantwoorden waar de geleverde energie vandaan kwam. Deze bedrijven hebben na een verzoek van de ACM alsnog de benodigde garanties of certificaten van oorsprong afgeboekt.

Door de full disclosure zou de totale levering van alle bedrijven samen onderbouwd moeten zijn met garanties en certificaten van oorsprong. Dit bleek voor nagenoeg alle in 2020 verbruikte energie het geval te zijn (96%). Het verschil kan onder meer komen doordat aan grootzakelijke klanten ook stroom wordt geleverd door buitenlandse leveranciers die geen vestiging in Nederland hebben en niet onder toezicht staan van de ACM of door de onvolledige onderbouwing van stroom die is opgewekt en verbruikt door particulieren.

Naast de controles op het stroometiket is de ACM eerder dit jaar gestart met een onderzoek naar duurzaamheidsclaims, onder andere in de energiesector.