Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM-advies aan EZK: stel maximumpercentages vast bij mobiele frequentieveiling voor behoud van concurrentie

Om voldoende concurrentie te behouden op de Nederlandse mobiele markt is een evenwichtige verdeling van beschikbare frequenties nodig. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in het advies over de veiling van frequenties, dat is opgesteld op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In het advies staat dat de ACM het nodig vindt maximumpercentages (‘caps’) vast te stellen voor de hoeveelheid frequenties die één afzonderlijke partij kan bezitten.

Henk Don, bestuurslid ACM: ’Een noodzakelijke randvoorwaarde voor effectieve concurrentie is dat de huidige drie aanbieders met een eigen mobiel netwerk bij de aankomende veilingen de frequentieruimte verwerven die ze nodig hebben om effectief te blijven concurreren. Daarom adviseren we om ervoor te zorgen dat geen te scheve verdeling van frequenties kan ontstaan.’

Het advies van de ACM is om de volgende caps te hanteren:

  1. Een cap van 40% op het totale frequentiebezit;
  2. Een cap van 40% op het bezit van frequenties lager dan 1 GHz. Deze frequenties zijn noodzakelijk om tegen redelijke kosten een landelijk dekkend netwerk te realiseren;
  3. Een cap van 40% op de te veilen frequenties in de 3,5 GHz band. Het bezit van frequenties in de 3,5 GHz band is noodzakelijk om volwaardig 5G aan te kunnen bieden.

De ACM ziet geen noodzaak om naast de maximumpercentages nog andere maatregelen te treffen tijdens de veiling. De ACM vindt het dus ook niet noodzakelijk om binnen de te veilen frequenties ruimte te reserveren voor een mogelijke nieuwe vierde partij.

Consultatie

Voorafgaand aan het definitieve advies over de veiling publiceerde de ACM het conceptadvies. Belanghebbenden konden daarop reageren. Van meerdere partijen zijn reacties ontvangen, die zienswijzen zijn meegenomen in het definitieve advies dat de ACM vandaag publiceert.

Veiling

Eind 2019 of begin 2020 vindt een veiling plaats van mobiele frequenties in de 700, 1400 en 2100 MHz-banden. De voor de uitrol van 5G belangrijke 3,5 GHz-band zal zo mogelijk eind 2021 of begin 2022 geveild worden. Het ministerie van EZK heeft de ACM gevraagd advies uit te brengen over mogelijke maatregelen om de concurrentie in de markt voor mobiele communicatie te waarborgen.