Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACER publiceert besluit over producten single day-ahead coupling

ACER, het Europese agentschap voor energietoezichthouders,  heeft op 22 december 2020 een besluit genomen over een voorstel van de gezamenlijke NEMO’s (Nominated Electricity Market Operators)over gewijzigde producten die in de single day-ahead coupling aangeboden mogen worden.

De NEMO’s moeten op grond van artikel 40 van de CACM Verordening met een voorstel komen.

Het ACER besluit bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren.

Het voorstel

De NEMO’s moeten volgens artikel 40 van de CACM Verordening een voorstel voor producten voor de single day-ahead coupling ontwikkelen. Op grond van artikel 9(13) van de CACM Verordening mogen NEMO’s dit wijzigen. Op 24 juni 2020 hebben de NEMO’s een gewijzigd voorstel voor producten waar de single day-ahead coupling rekening moet houden bij ACER ter goedkeuring ingediend.

Op grond van artikel 6(10) van de Verordening 2019/942 (de ACER Verordening) is ACER de bevoegde instantie om tot een besluit over dit voorstel te komen.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACER?

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen dit besluit bij de Raad van Beroep van ACER. Verordening 2019/942 - Agentschap van de EU voor de samenwerking tussen energieregulators bevat het regelgevend kader waaraan u dient te voldoen.

 

Documenten

ACER besluit 37-2020 over DA Producten (PDF - 316.56 KB) ACER besluit 37-2020 over DA Producten - Annex I (PDF - 197.29 KB) ACER besluit 37-2020 over DA Producten - Annex Ia (PDF - 198 KB) ACER besluit 37-2020 over DA Producten - Annex II (PDF - 164.33 KB)