Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Concurrentie & marktwerking internationaal

Veel lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben een eigen mededingingsautoriteit. Die doen ongeveer hetzelfde als de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Deze autoriteiten zoeken naar de beste manieren om hun taken uit te voeren. De landen van de EU werken nauw samen om ervoor te zorgen dat bedrijven eerlijk met elkaar concurreren. Zij werken ook samen met landen buiten de EU.

Waarom werken mededingingsautoriteiten samen?

Mededingingsautoriteiten helpen elkaar om overtredingen van de concurrentieregels op te sporen en te voorkomen. Ze delen hun kennis en wisselen ervaringen uit. Dat gebeurt bijvoorbeeld als in een land een zaak heeft gespeeld in een bepaalde sector. Dan kunnen toezichthouders in andere landen daar van leren. Over hoe de sector in elkaar zit en over welke regels er zijn. Maar ook over hoe bedrijven die regels ontwijken en over hoe toezichthouders te werk kunnen gaan. Ze werken ook samen als de concurrentieproblemen in meerdere landen tegelijk spelen.

Europese toezichthouders werken ook met elkaar samen om marktwerking te bevorderen in bepaalde sectoren. Zij maken bijvoorbeeld met elkaar afspraken om eenvoudiger stroom van het ene naar het andere land te exporteren.

De Europese Commissie (EC) heeft ook een eigen mededingingsautoriteit, het directoraat-generaal Concurrentie. Deze organisatie is jarenlang geleid door de Nederlandse commissaris Neelie Kroes. Nu is Margrethe Vestager de eurocommissaris voor mededinging.

Meer informatie

European Competition Network

De lidstaten van de EU en de EC werken samen in het European Competition Network (ECN). Zij delen kennis met elkaar over alle sectoren van de economie. Ze wisselen ook informatie uit over zaken die in meerdere landen spelen.

European Competition Authorities

De European Competition Authorities (ECA) is een samenwerkingsverband tussen de mededingingsautoriteiten binnen de Europees Economische Ruimte. Het is een informele organisatie die zich richt op nuttige en bruikbare oplossingen. Het doel is om de beste wegen te kiezen voor het beleid en het toezicht op mededinging in Europa: de ‘best practices’. ECA zoekt naar betere samenwerking tussen Europese mededingingsautoriteiten.

International Competition Network

Het International Competition Network (ICN) is een organisatie van mededingingsautoriteiten uit de hele wereld. In het ICN hebben ze regelmatig en informeel contact met elkaar. Tijdens bijeenkomsten bespreken ze praktische problemen rondom mededinging. ICN wil de wereldwijde samenwerking tussen mededingingsautoriteiten verbeteren. Ook wil ICN proberen in de hele wereld meer eenheid in de wetten en regels en het beleid te krijgen.

ICN heeft veel contact met andere internationale organisaties, zoals:

  • de OESO
  • WTO
  • UNCTAD
  • verenigingen en juristen die zich met mededingingsrecht of mededingingseconomie bezighouden
  • belangenorganisaties van het bedrijfsleven
  • organisaties van consumenten en met wetenschappers.

De ACM neemt actief deel aan ICN.

OESO

Nederland is een van de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De OESO heeft een afdeling mededinging. Namens de Nederlandse overheid gaat de ACM naar bijeenkomsten van de OESO over mededinging. Dit gebeurt naast en in overleg met andere onderdelen van de overheid. ACM speelt een actieve rol in de OESO.

Fair Trade Authority Curacao

De ACM heeft samen met de Fair Trade Authority Curacao (FTAC) een samenwerkingsprotocol vastgesteld.