Kruimelpad

Onze organisatie

De Autoriteit Consument & Markt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor mensen en bedrijven. De ACM houdt toezicht op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht. Met als doel een gelijk speelveld met bedrijven die zich aan de regels houden, en goedgeïnformeerde consumenten die voor hun recht opkomen.

Advies

Consumenten kunnen bij de ACM gratis informatie en advies krijgen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u problemen hebt met een bedrijf. U kunt dit melden bij ons consumentenloket ConsuWijzer. ConsuWijzer geeft u dan advies over hoe u dit kunt oplossen. Met dat advies weet u waar u recht op hebt en hoe u dat recht kunt halen. Blijkt uit uw klacht dat het bedrijf de wet overtreedt, dan kunnen wij optreden.

Tip indienen

Bedrijven kunnen bij de ACM terecht met hun signalen over andere bedrijven die zich niet aan de regels houden. Bijvoorbeeld omdat zij afspraken maken over prijzen.

Een fusie of overname melden

Als grote bedrijven of instellingen willen fuseren, dan moeten zij dat bij ons melden. Wij onderzoeken dan de gevolgen voor de concurrentie. Als deze nadelig zijn, dan stellen wij voorwaarden aan de fusie of verbieden deze helemaal.

Telecom, vervoer, post, zorg en energie

De ACM stelt regels op voor de markten voor telecommunicatie, vervoer, post, zorg en energie. Dit doen we omdat concurrentie in deze sectoren niet vanzelf gaat. Met deze regels willen wij ook de betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van producten en diensten garanderen. Tot slot houden we toezicht op zorgaanbieders die willen samenwerken.

Over het ontstaan van ACM

De ACM is op 1 april 2013 ontstaan door een fusie van de Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). De besluiten van deze toezichthouders vindt u ook terug op deze website.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.