Kruimelpad

De Autoriteit Consument & Markt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor goed werkende markten voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. De ACM houdt met dat doel toezicht op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht.

Voor bedrijven

Advies voor consumenten

Heeft u een probleem met een bedrijf? Ons consumentenloket ACM ConsuWijzer geeft u advies over hoe u dit kunt oplossen. U weet dan waar u recht op heeft en hoe u dat recht kunt halen. Komt u er niet uit met het bedrijf? Dan kunt u het probleem bij ons melden. Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Voor mensen

Tip indienen

Bedrijven kunnen bij de ACM terecht met hun signalen over andere bedrijven die zich niet aan de regels houden. Bijvoorbeeld omdat zij afspraken maken over prijzen.

Een fusie of overname melden

Als grote bedrijven of instellingen willen fuseren, dan moeten zij dat bij ons melden. Wij onderzoeken dan de gevolgen voor de concurrentie. Als deze nadelig zijn, dan stellen wij voorwaarden aan de fusie of verbieden deze helemaal.

Telecom, vervoer, post, zorg en energie

De ACM stelt regels op voor de markten voor telecommunicatie, vervoer, post, zorg en energie. Dit doen we omdat concurrentie in deze sectoren niet vanzelf gaat. Met deze regels willen wij ook de betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van producten en diensten garanderen. Tot slot houden we toezicht op zorgaanbieders die willen samenwerken.

Over het ontstaan van ACM

De ACM is op 1 april 2013 ontstaan door een fusie van de Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). De besluiten van deze toezichthouders vindt u ook terug op deze website.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.