Kruimelpad

Missie & strategie

Onze taken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op:

  • de mededinging
  • een aantal specifieke sectoren en
  • de bescherming van consumenten.

Met als doel het bevorderen van meer kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. Door markt- en consumentenproblemen zoveel mogelijk te voorkomen en waar nodig op te lossen.

Mededingingstoezicht

ACM onderzoekt wat de gevolgen zijn voor de concurrentie en consumenten wanneer bedrijven willen fuseren. Als we verwachten dat gevolgen negatief zullen zijn, kunnen wij voorwaarden verbinden aan een fusie of overname. Of zelfs verbieden. We komen in actie als bedrijven niet eerlijk met elkaar concurreren, bijvoorbeeld omdat zij prijsafspraken hebben gemaakt. We hebben bijzondere aandacht voor samenwerking tussen zorgaanbieders. Samenwerking die de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg verbetert, moedigen wij aan.

Sectorspecifiek toezicht

In een aantal sectoren leggen wij aanvullende regels op om de concurrentie te stimuleren. Omdat de concurrentie in deze sectoren niet vanzelf gaat. Dit zijn de sectoren:

  • telecom
  • vervoer
  • post
  • energie
  • zorg

Met deze regels willen wij ook de betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van producten en diensten garanderen. En innovatie in deze sectoren stimuleren. Bedrijven en consumenten die problemen hebben met hun energie- en telecomaanbieder kunnen bij ACM terecht voor advies. ACM treedt op tegen aanbieders die zich niet aan de regels houden.

Consumentenbescherming

ACM maakt zich sterk voor goedgeïnformeerde consumenten die zo nodig voor hun recht opkomen. Daarom houden wij continu in de gaten wat er speelt bij consumenten, onder andere via ons consumentenloket ConsuWijzer. Als we merken dat een bedrijf voor veel klachten zorgt, dan kijken we wat er nodig is  om ervoor te zorgen dat het bedrijf zijn werkwijze zo snel mogelijk aanpast. Is er sprake van een overtreding van de regels? Dan kunnen we ook juridische middelen inzetten, zoals een boete of dwangsom. Als we dat doen, dan waarschuwen we consumenten via ConsuWijzer. Consumenten kunnen ook bij ConsuWijzer terecht als ze een probleem hebben met een bedrijf. Dat kan via de website en telefonisch. Via ConsuWijzer geven wij dan gratis advies. Met dat advies weten consumenten waar ze recht op hebben en hoe ze dat recht kunnen halen.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.