Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onze taken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op:

  • de mededinging
  • een aantal specifieke sectoren en
  • de bescherming van consumenten

Met als doel markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. Dat doen we niet alleen nu, maar ook in de toekomst. De ACM handhaaft de spelregels die gelden voor bedrijven door oneerlijke praktijken tegen te gaan en te bevorderen dat zij de regels naleven. De ACM geeft voorlichting over de spelregels zodat iedereen deze spelregels kent en voor zijn rechten kan opkomen.

Mededingingstoezicht

De ACM onderzoekt wat de gevolgen zijn voor de concurrentie en consumenten wanneer bedrijven willen fuseren. Als we verwachten dat gevolgen negatief zullen zijn, kunnen wij voorwaarden verbinden aan een fusie of overname. Of zelfs verbieden. We komen in actie als bedrijven niet eerlijk met elkaar concurreren, bijvoorbeeld omdat zij prijsafspraken hebben gemaakt. We hebben bijzondere aandacht voor samenwerking tussen zorgaanbieders. Samenwerking die de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg verbetert, moedigen wij aan.

Sectorspecifiek toezicht

In een aantal sectoren leggen wij aanvullende regels op om de concurrentie te stimuleren. Omdat de concurrentie in deze sectoren niet vanzelf gaat. Dit zijn de sectoren:

  • telecom
  • vervoer
  • post
  • energie

Met deze regels willen wij ook de betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van producten en diensten garanderen. En innovatie in deze sectoren stimuleren. Bedrijven en consumenten die problemen hebben met hun energie- en telecomaanbieder kunnen bij de ACM terecht voor advies. De ACM treedt op tegen aanbieders die zich niet aan de regels houden.

Consumentenbescherming

De ACM maakt zich sterk voor goedgeïnformeerde consumenten die zo nodig voor hun recht opkomen. Daarom houden wij continu in de gaten wat er speelt bij consumenten, onder andere via ons consumentenloket ACM ConsuWijzer. Als we merken dat een bedrijf voor veel klachten zorgt, dan kijken we wat er nodig is  om ervoor te zorgen dat het bedrijf zijn werkwijze zo snel mogelijk aanpast. Is er sprake van een overtreding van de regels? Dan kunnen we ook juridische middelen inzetten, zoals een boete of dwangsom. Als we dat doen, dan waarschuwen we consumenten via ACM ConsuWijzer. Consumenten kunnen ook bij ACM ConsuWijzer terecht als ze een probleem hebben met een bedrijf. Wij geven dan gratis advies. Zo weten consumenten waar ze recht op hebben en hoe ze dat recht kunnen halen.