Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Online diensten aanbieden

Bent u aanbieder van een online dienst, zoals een internetprovider, hostingdienst, marktplaats, online platform of zoekmachine? Bescherm dan uw gebruikers volgens de regels uit de Digital Services Act (DSA). Want de online omgeving moet voor mensen en bedrijven veilig, voorspelbaar en betrouwbaar zijn. Er zijn basisregels die voor alle online diensten gelden. Voor sommige online diensten gelden daarnaast extra regels.

Let op!

De regels uit de DSA gelden vanaf 17 februari 2024. Dan moeten alle aanbieders van online diensten voldoen aan de regels. Voor zeer grote online platforms en zeer grote online zoekmachines gelden de regels al. De Europese Commissie houdt hier toezicht op. De ACM wordt waarschijnlijk toezichthouder op de aanbieders van online diensten in Nederland.

Soorten online diensten

De regels uit de DSA gelden voor alle soorten online diensten die content van gebruikers doorgeven, opslaan of openbaar maken. Het gaat om aanbieders die als dienst een online infrastructuur aanbieden. Deze diensten heten ook wel 'tussenhandeldiensten’.

Voorbeelden:

Online platforms, marktplaatsen, zoekmachines, hostingdiensten, internetproviders, internetknooppunten, draadloze toegangspunten, virtuele particuliere netwerken, DNS-(omzettings)diensten, topleveldomeinnaamregisters, registrerende instanties, certificatie-instanties, voiceover IP, inhoudsleveringsnetwerken, reverse proxy’s, inhoudsaanpassingsproxy’s.

Alle aanbieders van deze online diensten moeten zich aan de basisregels houden. Daarnaast gelden extra regels voor aanbieders van hostingdiensten, online platforms, online marktplaatsen, zeer grote online platforms en zeer grote zoekmachines. De regels stapelen zich op. Dus voor de laatste online diensten gelden de meeste extra regels.

Biedt u meerdere soorten online diensten aan? Dan moet u zich aan de regels voor ieder van uw diensten houden.

Basisregels voor alle online diensten

Alle aanbieders van online diensten moeten zich in ieder geval aan de basisregels houden. Voorbeelden van de basisregels:

 • U stelt een centraal contactpunt in, waar gebruikers u makkelijk en snel kunnen bereiken.
 • In uw algemene voorwaarden staat welke beperkingen u gebruikers kunt opleggen als zij illegale content plaatsen of doorgeven. Voorbeelden van illegale content zijn terroristische inhoud, beelden van kindermisbruik of online verkoop van onveilige of namaakproducten.
 • Legt u een beperking op? Dan doet u dat zorgvuldig en objectief. En met oog voor de rechten en belangen van de mensen en bedrijven die ermee te maken hebben.
 • Als een nationale autoriteit u beveelt om illegale content te verwijderen, laat u aan die autoriteit weten wat u met dit bevel doet.
 • U maakt minstens 1 keer per jaar een openbaar transparantierapport. Hierin geeft u onder andere aan hoeveel bevelen u van autoriteiten hebt ontvangen om illegale content te verwijderen.
 • U wijst een vertegenwoordiger aan als u niet gevestigd bent in de Europese Unie, maar hier wel diensten aanbiedt.
Let op!

Verkoopt u online producten en diensten aan consumenten? Dan gelden ook de regels voor verkoop aan consumenten.

Hostingdiensten

Bij een hostingdienst kunnen gebruikers op hun verzoek content opslaan en verwerken. Voorbeelden van hostingdiensten zijn cloud computing, webhosting, elektronische marktplaatsen, sociale netwerken en platforms om video’s te delen.

Biedt u zo’n dienst aan? Dan gelden naast de basisregels extra regels voor uw dienst. Voorbeelden van de extra regels voor hostingdiensten:

 • U richt een systeem in waar burgers en bedrijven illegale content kunnen melden.
 • U neemt op een tijdige en zorgvuldige manier besluiten over deze meldingen.
 • U onderbouwt waarom u een gebruiker beperkingen oplegt.
 • U geeft het zo snel mogelijk door aan de politie als u vermoedt dat content op uw dienst een bedreiging is voor de veiligheid van 1 of meerdere mensen.

Online platforms

Online platforms zijn hostingdiensten die informatie van gebruikers opslaan en openbaar verspreiden. Zij doen dit op verzoek van de gebruikers. Biedt u zo’n dienst aan? Dan gelden naast de basisregels extra regels voor uw dienst. Namelijk die voor hostingdiensten en voor online platforms.

Voorbeelden van de extra regels voor online platforms:

 • U heeft een intern klachtensysteem. Hier kunnen gebruikers van uw dienst of melders van illegale content klagen. Bijvoorbeeld als u gebruikers beperkingen oplegt. Of als melders van illegale content het niet eens zijn met uw beslissing. 
 • U werkt mee als gebruikers of melders met een geschil naar een gecertificeerde geschillencommissie gaan.
 • U handelt meldingen van gecertificeerde ‘trusted flaggers’ met prioriteit en zo snel mogelijk af.
 • U schorst gebruikers die geregeld en overduidelijk illegale content plaatsen of die valse meldingen doen van illegale content. U waarschuwt de gebruikers voordat u hen schorst.
 • U maakt het aantal schorsingen en geschillen bekend.
 • Legt u een beperking op aan een gebruiker voor illegale inhoud? Dan geeft u die beslissing met onderbouwing door aan de Europese Commissie via de DSA Transparency Database.
 • U maakt op uw online dienst bekend hoeveel maandelijks actieve gebruikers u heeft. Deze informatie past u iedere zes maanden op basis van actuele cijfers. U deelt deze informatie met de ACM als wij u daarom vragen.
 • Als u reclame toont, zorgt u dat voor gebruikers duidelijk is dat dit reclame is. Ook zegt u namens wie de reclame wordt getoond.
 • Gebruikt u een systeem dat gebruikers specifieke content aanbeveelt? Dan informeert u de gebruikers over de factoren die bepalen welke specifieke content het systeem aanbeveelt.
 • U bewaakt de privacy, veiligheid en bescherming van minderjarigen op het platform. 

Online marktplaatsen

Een online marktplaats is een online platform, waar consumenten overeenkomsten kunnen sluiten met verschillende verkopers. Bijvoorbeeld om producten of diensten af te nemen. Biedt u een online marktplaats aan? Dan gelden naast de basisregels extra regels voor uw dienst. Namelijk die voor hostingdiensten, online platforms en voor online marktplaatsen.

Voorbeelden van de extra regels voor online marktplaatsen:

 • U controleert gegevens van de handelaren die actief zijn op uw marktplaats voordat zij toegang krijgen tot uw dienst. Bijvoorbeeld de naam en adres van de handelaar, een kopie van het identiteitsbewijs en de gegevens van de betaalrekening.
 • U maakt het mogelijk voor handelaren om de juiste informatie te delen, bijvoorbeeld over productveiligheid.
 • Weet u dat er via uw marktplaats een illegaal product of illegale dienst is verkocht? Dan informeert u de koper van het product of de dienst.

Zeer grote online platforms en zeer grote online zoekmachines

Heeft u een online platform of online zoekmachine met gemiddeld 45 miljoen actieve gebruikers per maand of meer? Dan is het zeer groot. Gebruik van zo'n groot platform of zoekmachine kan verschillende maatschappelijke risico's met zich meebrengen. Bijvoorbeeld brede verspreiding van illegale content of negatieve effecten op verkiezingen en de openbare veiligheid. De Europese Commissie bepaalt welke aanbieders zeer groot zijn.

Zeer grote online platforms en zeer grote online zoekmachines moeten voldoen aan de basisregels. Daarnaast gelden de extra regels voor hostingdiensten, online platforms, online marktplaatsen en voor zeer grote online platforms en zeer grote online zoekmachines. De Europese Commissie houdt toezicht op de extra regels voor de zeer grote platforms en zoekmachines.

Voorbeelden van de extra regels voor zeer grote online platforms en zeer grote online zoekmachines:

 • U voert een jaarlijkse analyse uit van de systeemrisico’s van uw platform. Bijvoorbeeld als het gaat om verspreiding van illegale content.
 • U neemt maatregelen om de systeemrisico’s van uw platform te beperken.
 • U neemt specifieke maatregelen bij een crisis, als de Europese Commissie u hierom vraagt.
 • U laat een onafhankelijke organisatie jaarlijks controleren of uw platform aan alle verplichtingen voldoet.
 • Gebruikt u een systeem dat gebruikers specifieke content aanbeveelt? Dan moet u minstens 1 optie aanbieden zonder profilering van gebruikers. Bij profilering baseert het systeem zijn aanbevelingen op persoonlijke gegevens, voorkeuren en interesses van een gebruiker.
 • U houdt een register bij met de inhoud van de reclames en de periode waarin een bepaalde reclame is getoond.
 • U geeft toegang tot data aan erkende onderzoekers die bijdragen aan het opsporen, vaststellen en begrijpen van systeemrisico’s.
 • Binnen de organisatie van uw platform stelt u een compliancefunctie in. Deze checkt of uw platform aan de regels voldoet.
 • U betaalt een jaarlijkse vergoeding aan de Europese Commissie voor het toezicht.

Uitzonderingen voor kleine ondernemingen

Biedt u een online dienst aan? En werken er minder dan 50 personen bij u? En is uw jaaromzet maximaal 10 miljoen euro? Dan hoeft u niet aan alle regels uit de DSA te voldoen. Voor u gelden de volgende uitzonderingen:

 • U hoeft geen jaarlijks transparantierapport te maken. De andere basisregels voor alle aanbieders van online diensten gelden wel.
 • Als u een online platform aanbiedt, dan gelden de extra regels voor online platforms niet voor u. Tenzij het online platform zeer groot is. Als de ACM hierom vraagt, bent u wel verplicht om een rapportage van het gemiddeld aantal actieve gebruikers per maand te delen.
 • Als u een online marktplaats aanbiedt, dan gelden de extra regels van online marktplaatsen niet voor u. Tenzij de online marktplaats een zeer groot online platform is.

Bronnen