Aanvragen nummers

0900, 0906, 0909 - Informatienummers kort

Met het formulier hieronder kunt u betaalde informatienummers aanvragen met een lengte van acht cijfers. Let u er wel op, dat u moet voldoen aan bepaalde vereisten om een 0900, 0906 of 0909 nummer te mogen gebruiken. ACM heeft de beleisen voor korte informatienummers (0800- en 090x-nummers) afgeschaft. De beleisen zijn vervangen door een controle op het daadwerkelijke gebruik van deze telefoonnummers. Dit houdt in dat korte informatienummers binnen zes maanden na toekenning in gebruik moeten worden genomen. ACM toetst dit bij de uitgifte van korte informatienummers. Ook ziet ACM er op toe dat per dienst één kort informatienummer wordt gebruikt.

Als u verwacht niet aan deze vereisten te kunnen voldoen, kunt u een aanvraag doen voor 0900, 0906, 0909- informatienummers lang.

Sinds 1 juli 2008 is de wet- en regelgeving op het gebied van het gebruik van betaalde informatienummers gewijzigd ter bescherming van de consument. Meer informatie over de wijzigingen en de gevolgen hiervan kunt vinden onder betaalde informatienummers.

Soort nummer Belpogingen of Belminuten
0900-xxxx 2.000   4.000
0906-xxxx 1.500   6.000
0909-xxxx 2.000   5.000

Medianummers

Voor nummers die zijn bedoeld voor mediatoepassingen, waarbij zeer grote aantallen oproepen in korte tijd plaatsvinden, gelden afwijkende eisen op het gebied van welke nummers gekozen mogen worden. Hierbij wordt ook gekeken naar reeksen nummers, de periode van toekenning en de afkoelingsperiode. Zie hiervoor de ‘Beleidsregels uitgifte en beheer van medianummers'.

Doelmatigheidsheffing op korte informatienummers

Het Ministerie van Economische Zaken overweegt een wettelijke grondslag te creëren om in de toekomst eventueel een doelmatigheidsheffing op korte informatienummers te hanteren. Dit betekent dat, als er veel korte informatienummers zijn toegekend en schaarste dreigt, het mogelijk is dat de jaarlijkse kosten voor een kort nummer aanzienlijk kunnen stijgen.

Lees dit eerst

Meer informatie over eHerkenning
Verloop aanvraagprocedure
Tarieven
Additioneel voor informatienummers en 18xy

Benodigde documenten

ACM adviseert u deze bijlagen te verzamelen voordat u begint met invullen van het formulier.

Ondernemingen en instellingen

Maakt u geen gebruik van eHerkenning verzamelt u dan de volgende bijlagen:

Dit uittreksel is maximaal één jaar oud. En het moet gewaarmerkt zijn. Dat wil zeggen dat een bevoegd ambtenaar van de Kamer van Koophandel het heeft ondertekend. Ook voldoet een digitaal uittreksel gewaarmerkt met elektronische handtekening.

Uit het uittreksel moet uw tekenbevoegdheid blijken. Is dit niet het geval? Stuur dan een machtiging mee die is ondertekend door de persoon die volgens het uittreksel tekenbevoegd is. Gebruik hiervoor onderstaand formulier.

Particulieren

  • Een kopie van een geldig paspoort of Europese identiteitskaart én;
  • Een kopie van het uittreksel uit het bevolkingsregister. Dit uittreksel is maximaal één jaar oud.

Aanvraagformulier

 

 

Wilt u de aanvraag niet online afhandelen? Vul dan dit formulier in (PDF-bestand) en stuur het daarna ondertekend op naar ACM.

 

 

Pagina-opties

 
Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten