Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Mag ik mijn net zelf beheren of moet de netbeheerder dat doen?

Bent u eigenaar van meerdere gas- of elektriciteitsleidingen? En voorziet u daarmee andere verbruikers van elektriciteit of gas? U mag een elektriciteits- of gastransportnet niet zelf beheren. U moet uw net overdragen aan de regionale netbeheerder. Of u stopt met uw net en laat de netbeheerder nieuwe aansluitingen maken. Doet u dat niet? Dan kan de ACM u dwingen om dat te doen. Er zijn uitzonderingen.

Het beheren van een elektriciteits- of gasnet vraagt kennis en deskundigheid. Ook kunnen aangesloten consumenten of bedrijven vaak niet zelf een leverancier kiezen. Met een netbeheerder kan dat wel en is de veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid wettelijk geregeld.

Wilt u weten of u uw net zelf mag beheren? Soms kunt u ontheffing aanvragen of hebt u geen netbeheerder nodig. Lees de regels hieronder. Gaat u een nieuw net aanleggen? Gebruik dan de beslisboom 'Zal er sprake zijn van een illegaal net?'.

Wanneer hoeft u geen netbeheerder aan te wijzen?

Situatie 1: als u een ontheffing heeft

Met een ontheffing van de ACM mag u uw eigen net beheren. U kunt een ontheffing aanvragen als u voldoet aan de volgende wettelijke voorwaarden:

  • uw net ligt binnen een geografisch afgebakend gebied, en
  • er zijn niet meer dan 500 afnemers op uw net aangesloten, en
  • er zijn geen huishoudelijke afnemers op uw net aangesloten, en
  • het bedrijfs- of productieproces van u en uw afnemers is om technische of veiligheidsredenen geïntegreerd, of u gebruikt het net vooral voor uzelf of voor bedrijven in dezelfde holding

Situatie 2: als het gaat om een directe lijn

Bent u energieproducent en verbindt uw leiding u rechtstreeks met een verbruiker? Zo’n ‘directe lijn’ moet u bij ons melden. U mag de lijn dan zelf beheren. Maar deze melding biedt geen rechtszekerheid. Wilt u zeker weten dat u niet valt onder de regels voor netbeheerders? Vraag dan een ontheffing aan.

Situatie 3: als de leidingen of kabels in uw eigen installatie liggen

Zijn er alleen verbruikers binnen uw eigen onroerende zaak of van uw eigen bedrijf? Dan hoeft u niets te doen. Er zijn uitzonderingen. Neem bij twijfel contact op met de Autoriteit Consument & Markt.

Hoe vraagt u ontheffing aan voor het aanwijzen van een netbeheerder?

Gebruik het aanvraagformulier ontheffing. In het formulier staat wat u moet doen. Wij leggen in een besluit vast of u een netbeheerder moet aanwijzen.

Lees hier wat de ACM doet met uw persoonsgegevens.

In de ontheffing staat aan welke regels u zich moet houden. Zo moet u zorgen dat de afnemers op uw net zelf hun leverancier kunnen kiezen. En zij kunnen ons vragen te toetsen of u de tarieven juist berekent. Lees voor een overzicht van de regels de voorschriften bij ontheffing.

Overzicht van verleende ontheffingen

Wilt u weten aan wie wij ontheffingen hebben verleend? Kijk in het Register ontheffingen ACM (XLSX, 68KB).