Kruimelpad

Ontheffing aanwijzing netbeheerder

Bent u eigenaar van meerdere gas- of elektriciteitsleidingen? En gebruikt u die om andere verbruikers van elektriciteit of gas te voorzien? U mag een elektriciteits- of gastransportnet niet zelf beheren. U bent verplicht hiervoor een netbeheerder aan te wijzen. Het net moet u overdragen aan die netbeheerder. Voldoet u hier niet aan? Dan kan de ACM onderzoek doen en u dwingen een netbeheerder aan te wijzen.

Er gelden uitzonderingen. Misschien kunt u een ontheffing krijgen of blijkt dat er geen net is. Dat leggen we hieronder uit. Misschien start u als coöperatie of VvE een experiment met duurzame energie. In dat geval kunt u gebruik maken van de experimentenregeling.

Wanneer hoeft u geen netbeheerder aan te wijzen?

Situatie 1: als u een ontheffing heeft

Met een ontheffing van de ACM mag u uw eigen net beheren. U kunt een ontheffing aanvragen als u voldoet aan de volgende wettelijke voorwaarden:

  • uw net ligt binnen een geografisch afgebakend gebied, en
  • er zijn niet meer dan 500 afnemers op uw net aangesloten, en
  • er zijn geen huishoudelijke afnemers op uw net aangesloten, en
  • het bedrijfs- of productieproces van u en uw afnemers is om technische of veiligheidsredenen geïntegreerd, of u gebruikt het net vooral voor uzelf of voor bedrijven in dezelfde holding

Situatie 2: als het gaat om een directe lijn

Bent u energieproducent en verbindt uw leiding u rechtstreeks met een verbruiker? Zo’n ‘directe lijn’ moet u bij ons melden. U mag de lijn dan zelf beheren. Maar deze melding biedt geen rechtszekerheid. Wilt u zeker weten dat u niet valt onder de regels voor netbeheerders? Vraag dan een ontheffing aan.

Situatie 3: als de leidingen in uw eigen installatie liggen

Zijn er alleen verbruikers binnen uw eigen onroerende zaak? Dan hoeft u niets te doen.

Hoe vraagt u ontheffing aan voor het aanwijzen van een netbeheerder?

Gebruik het aanvraagformulier ontheffing (docx, 158 KB). In het formulier staat wat u moet doen. Wij leggen in een besluit vast of u een netbeheerder moet aanwijzen.

Lees hier wat de ACM doet met uw persoonsgegevens.

Als u ontheffing krijgt

In de ontheffing staat aan welke regels u zich moet houden. Zo moet u zorgen dat de afnemers op uw net zelf hun leverancier kunnen kiezen. En zij kunnen ons vragen te toetsen of u de tarieven juist berekent. Lees voor een overzicht van de regels de voorschriften bij ontheffing.

Overzicht van verleende ontheffingen

Wilt u weten aan wie wij ontheffingen hebben verleend? Kijk in het Register ontheffingen ACM (XLSX, 68KB). Vóór 20 juli 2012 verleende de minister van Economische Zaken de ontheffingen. Kijk hiervoor in het overzicht oude B-ontheffingen internet (XLSX, 40KB).

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.