Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbeslechting energie aanvragen

Bent u afnemer van energie en vindt u dat een netbeheerder zich niet houdt aan de wettelijke regels? Leg uw klacht eerst schriftelijk voor aan de netbeheerder. Komt u er samen niet uit? De ACM kan bemiddelen en bepalen wat de juiste uitleg is van de Elektriciteitswet of de Gaswet. Dat heet geschilbeslechting.

Bent u consument? Kijk dan op ConsuWijzer wat u kunt doen bij klachten.

Geschilbeslechting aanvragen bij de ACM

Wilt u uw probleem met een netbeheerder aan ons voorleggen? Gebruik het aanvraagformulier geschilbeslechting energie. Stuur het ingevuld naar ons op, met alle stukken erbij. Ook de brief aan de netbeheerder waarin u hem het probleem heeft voorgelegd. En de reactie van de netbeheerder op uw klacht. Ons adres is:

Autoriteit Consument & Markt
T.a.v. de coördinator geschilbeslechting energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Wat doet de ACM met uw aanvraag voor geschilbeslechting?

U krijgt een ontvangstbevestiging van de aanvraag. Wij sturen de aanvraag tegelijkertijd door naar de netbeheerder. Wij geven de netbeheerder gelegenheid om schriftelijk te reageren. Daarna kunnen u en de netbeheerder op een hoorzitting mondeling een zienswijze geven.

Wij besluiten op uw aanvraag binnen 2 maanden na ontvangst. Hebben wij meer informatie nodig? Dan kunnen we deze termijn met 2 maanden verlengen. Kost het ons meer tijd? Dan overleggen we met u over verdere verlenging.

Wilt u een geschilbesluit inzien?

Bekijk ons overzicht van alle geschilbesluiten.

Alternatief voor geschillen met netbeheerders

U kunt problemen met netbeheerders ook voorleggen aan de Geschillencommissie Energie Zakelijk. Deze procedure is vaak sneller dan de onze en biedt de mogelijkheid schadevergoeding te vragen.

Als u een geschil heeft met uw energieleverancier

Wij bemiddelen niet bij geschillen met energieleveranciers. U kunt geschillen met energieleveranciers voorleggen aan de Geschillencommissie Energie Zakelijk.