Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Meld een overtreding

Meld een overtreding

Bent u leverancier van landbouw- en voedingsproducten? Of een groep van landbouwproducenten? En denkt u dat uw afnemer de regels overtreedt? Meld dit dan bij ons. Melden kan op verschillende manieren.

Wilt u (anoniem) een signaal afgeven?

U kunt zonder formele procedures een melding bij ons doen. Dit kan ook anoniem. Bij een (anoniem) signaal heeft u niet de zekerheid dat wij onderzoek doen en een besluit nemen.

Meld anoniem via onze inlichtingeneenheid

Onze inlichtingeneenheid helpt u om uw anonieme melding bij de ACM te doen. Uw identiteit is dan volledig afgeschermd.

Geef een signaal af via ons tipformulier

Beschrijf de overtreding zo concreet mogelijk en geef aan welke bewijsstukken u bezit. Selecteer in het tipformulier het aandachtsgebied Landbouw: oneerlijke handelspraktijken. Wij nemen dan contact met u op.

Wilt u anoniem blijven? Dat kan, u bent niet verplicht om uw contactgegevens in te vullen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met al uw gegevens.

Wilt u officieel een klacht indienen?

Gebruik dan ons OHP (oneerlijke handelspraktijken) Landbouw meldformulier. En stuur alle gevraagde stukken mee per post. Met een klacht doet u bij ons een verzoek om te handhaven. Let erop dat wij alleen kunnen optreden als wij voldoende bewijs hebben van de overtreding. Hoe concreter de melding en het bewijs, hoe groter de kans op succesvolle handhaving door de ACM.

U kunt een officiële klacht alleen per post of per fax bij ons melden:
Autoriteit Consument & Markt
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Fax: 070 – 722 23 55

Een officiële klacht kunt u niet anoniem indienen. U kunt vragen of wij bepaalde gegevens vertrouwelijk houden. Soms is het toch nodig die gegevens openbaar te maken. Als u dat niet wilt, kan het zijn dat wij het onderzoek en de handhaving moeten stoppen.

Wilt u ook een melding doen bij De Geschillencommissie?

U kunt een melding doen bij zowel de ACM als De Geschillencommissie over dezelfde overtreding van uw afnemer. Deze procedures staan los van elkaar.