Concentraties van bedrijven

Fusie, overname of joint venture melden

Wilt u een fusie, overname of joint venture melden bij de ACM? Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Doe de concentratiemelding bij de ACM

Gebruik het formulier voor melding van een concentratie. In het formulier staat hoe u de melding doet en wat wij moeten weten om de melding te kunnen beoordelen.

Kosten van de concentratiemelding bij de ACM

Voor een concentratiemelding betaalt u 17.450 euro. U moet dit bedrag ook betalen als u de melding later intrekt.

Wat doet de ACM met uw concentratiemelding?

Wij publiceren alle concentratiemeldingen op onze website en in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen ons een reactie sturen.

Binnen 4 weken na ontvangst van uw melding laten we u weten of uw concentratie mag doorgaan. Dit is de wettelijke beslistermijn. Soms vragen we meer informatie op. De tijd die nodig is om onze vragen te beantwoorden, komt boven op de 4 weken. De beslistermijn kan dus langer worden. Binnen de beslistermijn mogen de bedrijven nog niet samengaan. Hebben we binnen de wettelijke termijn geen beslissing genomen? Dan mag de fusie, overname of joint venture doorgaan. Alle beslissingen over concentraties zetten wij ook op onze website.

Speciale procedure bij dreigend faillissement

Dreigt er acuut een faillissement of surseance van betaling? En ontstaat er onherstelbare schade als u 4 weken moet wachten? Dan kunt u bij uw concentratiemelding in een speciaal verzoek uitleggen waarom uw bedrijven binnen de beslistermijn van 4 weken alvast willen samengaan. Geven wij daar toestemming voor? Dat is dan nog geen beslissing op uw melding. Het kan dus zijn dat u na afloop van de beslistermijn de concentratie moet terugdraaien.

Als de ACM de fusie niet meteen toestaat

Misschien heeft het samengaan van uw bedrijven negatieve gevolgen voor de concurrentie, en daarmee voor de consument. Is dit onze conclusie na beoordeling van uw concentratiemelding? Dan kunt u oplossingen aandragen om de negatieve gevolgen te verminderen. Vinden wij de voorgestelde oplossingen voldoende? Dan mag de fusie of overname doorgaan. Accepteren wij de oplossingen niet? Dan moet u bij ons een vergunning aanvragen.

Uw plannen en de Sociaal Economische Raad (SER)

Moet u uw fusie of overname melden bij de ACM? Dan moet u dat waarschijnlijk ook doen bij de SER. Lees op de website van de SER wat dit betekent en of dit voor u geldt.

Wat doet de ACM bij concentraties?

Bedrijven mogen niet zo groot worden dat ze de concurrentie kunnen belemmeren. Wij houden hier toezicht op. U moet vooraf melden dat uw bedrijven willen samengaan. Wij publiceren dan uw melding. Belanghebbenden hebben zo de kans ons te laten weten wat zij van ervan vinden. En wij kunnen onderzoek doen. In bepaalde gevallen moet u na deze melding bij ons een vergunning aanvragen.

 

Pagina-opties

 
Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten