Acm.nl uses cookies to analyze how the website is used, and to improve the user experience. Read more about cookies

Onderzoek naar regulering onder nieuwe EC-richtlijnen

OXERA heeft in opdracht van OPTA een analyse gemaakt van de Ex Ante reguleringsinstrumenten onder het nieuwe  Europese regelgevend kader voor elektronische communicatie. Hiermee kan OPTA haar intern beleid met betrekking tot het toepassen van de instrumenten bepalen.

 

Documents

Onderzoek naar regulering onder nieuwe EC-richtlijnen (PDF - 2.71 MB)