Acm.nl uses cookies to analyze how the website is used, and to improve the user experience. Read more about cookies

Economic Policy Note 6: Is two enough?

In deze policy note wordt ingegaan op de vraag onder welke omstandigheden er sprake kan zijn van effectieve concurrentie binnen een duopolie.
Het ontwikkelde theoretisch kader wordt toegepast op een hupothetisch scenario van twee verticaal geintegreerde aanbieders van elektronische communicatiediensten op een relevante markt voor multi play bundels.

 

Documents

Economic Policy Note 6: Is two enough? (PDF - 1.36 MB)