Acm.nl uses cookies to analyze how the website is used, and to improve the user experience. Read more about cookies

Samenwerking

Nationale en internationale samenwerking

Wij werken in Nederland samen met ministeries, toezichthouders, overheidsorganisaties en organisaties die de belangen behartigen van bedrijven en consumenten, wetenschappelijke instellingen en geschillencommissies.

Daarnaast werken wij veel samen met buitenlandse collega-toezichthouders en andere buitenlandse instellingen. In een open economie houden problemen van consumenten en ondernemers niet op bij de landsgrenzen.