Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wat zet ik in de warmteovereenkomst en op de warmtenota?

Bent u warmteleverancier? Dan moet u met uw klanten een warmteovereenkomst sluiten. Dit geldt ook als u geen vergunning hoeft te hebben. Maar bent u een VvE of verhuurder? Dan kan de overeenkomst onderdeel zijn van de huurovereenkomst.

U hoeft geen warmteovereenkomst te sluiten met een grootzakelijke klant (aansluiting groter dan 100 kW).

Wat zet ik in de warmteovereenkomst?

Uw overeenkomst tot levering van warmte moet op schrift staan. Neem er in ieder geval het volgende in op:

 • Uw naam en adres
 • De goederen en diensten die u levert en de kwaliteitsniveaus die u afspreekt
 • De minimum- en maximumtemperatuur van de te leveren warmte
 • Uw voorwaarden voor (tijdelijke) stopzetten of beëindigen van de overeenkomst
 • Uw vergoeding bij een storing in de warmtelevering
 • Uw klachten- en geschillenregeling.

Welke kosten zet ik op de warmtenota?

U moet minstens één keer per jaar een jaarafrekening sturen aan uw klanten. Op die warmtenota moet precies staan waarvoor en hoeveel uw klant betaalt.

U mag een aantal kosten bij uw klant in rekening brengen. Dit zijn:

 • Maximumprijs voor warmte en/of warm tapwater (vaste kosten en bedrag per GJ)
 • Maximumprijs voor koud water (koeling), wanneer uw klant dit gebruikt (vanaf 2020)
 • Meettarief
 • Huur afleverset (vanaf 2020)
 • Aansluittarief (bij nieuwe aansluiting)
 • Afsluittarief (bij afsluiten van warmte en/of koude, vanaf 2020)
 • Opslag en aftrek (voor aansluitingen groter dan 100 kW, vanaf 2020)

Gebruikt uw klant warmte en koude (koeling) uit een zogenaamd warmte/koudeopslag systeem? En is het één nodig om het ander te kunnen laten werken? Dan betaalt uw klant voor zowel verwarming als koeling van zijn woning of pand. Beide tarieven moeten apart op de nota staan. 

U kunt ook andere kosten in rekening brengen. Bijvoorbeeld kosten voor werkzaamheden aan de radiator. Deze kosten mag u apart in rekening brengen.

Ook mag u een apart bedrag vragen om storingen te vergoeden. Dat bedrag mag niet bovenop de maximumprijzen komen. Ook mag u het niet optellen bij de meetkosten en de huur van de afleverset.