Kruimelpad

Levering van warmte

Wat zet ik in de warmteovereenkomst en op de warmtenota?

Bent u warmteleverancier? Dan moet u met uw klanten een warmteovereenkomst sluiten. Dit geldt ook als u geen vergunning hoeft te hebben. Maar bent u een VvE of verhuurder? Dan kan de overeenkomst onderdeel zijn van de huurovereenkomst.

U hoeft geen warmteovereenkomst te sluiten met een grootzakelijke klant (aansluiting groter dan 100 kW).

Wat zet ik in de warmteovereenkomst?

Uw overeenkomst tot levering van warmte moet op schrift staan. Neem er in ieder geval het volgende in op:

  • Uw naam en adres
  • De goederen en diensten die u levert en de kwaliteitsniveaus die u afspreekt
  • De minimum- en maximumtemperatuur van de te leveren warmte
  • Uw voorwaarden voor (tijdelijke) stopzetten of beëindigen van de overeenkomst
  • Uw vergoeding bij een storing in de warmtelevering
  • Uw klachten- en geschillenregeling.

Welke kosten zet ik op de warmtenota?

U moet minstens één keer per jaar een jaarafrekening sturen aan uw klanten. Op die warmtenota moet precies staan waarvoor en hoeveel uw klant betaalt.

U mag een aantal kosten bij uw klant in rekening brengen. Dit zijn:

  • Maximumprijs voor warmte en warm tapwater (vaste kosten en bedrag per GJ)
  • Maximumprijs voor koud water (koeling)
  • Meettarief
  • Huur afleverset

U kunt ook andere kosten in rekening brengen. Bijvoorbeeld kosten voor werkzaamheden aan de radiator. Deze kosten mag u apart in rekening brengen.

Ook mag u een apart bedrag vragen om storingen te vergoeden. Dat bedrag mag niet bovenop de maximumprijzen komen.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.