Levering van warmte

De warmteovereenkomst

Lees dit bericht over voorgenomen wijzigingen Warmtewet!

Bent u warmteleverancier? Dan moet u met uw verbruikers een warmteovereenkomst sluiten. Dit geldt ook als u niet vergunningplichtig bent. De Warmtewet  stelt eisen aan de warmteovereenkomst.

Welke eisen stelt de Warmtewet aan de warmteovereenkomst?

Zet uw overeenkomst tot levering van warmte op schrift. Neem er in ieder geval het volgende in op.

  • Noem uw naam en adres.
  • Omschrijf duidelijk en volledig de goederen en diensten die u levert en de kwaliteitsniveaus die u afspreekt. Leg in ieder geval de minimum- en maximumtemperatuur vast van de warmte die u levert en de voorwaarden waaronder u dit doet.
  • Omschrijf de voorwaarden voor tijdelijke stopzetting of beëindiging van de overeenkomst.
  • Omschrijf welke vergoeding u uitkeert bij een ernstige storing in de warmtelevering Deze vergoeding wordt bij Ministeriële regeling vastgesteld. Omschrijf ook de terugbetalingsregelingen die gelden als de geleverde goederen en diensten niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsniveaus.
  • Omschrijf welke klachten- en geschillenregeling de verbruiker kan volgen.
  • Leg vast dat Nederlands recht van toepassing is.

Sluit u de overeenkomst via internet of per telefoon? Dan geldt:

Warmteovereenkomst als deel van huurovereenkomst

Bent u als warmteleverancier ook verhuurder? Dan mag u de warmteovereenkomst opnemen in de huurovereenkomst.

Warmteovereenkomsten in VvE’s met huurwoningen

Bent u als VvE warmteleverancier in een complex met huurwoningen? Dan is het de vraag met wie u warmteovereenkomsten met sluiten: met de huurders of met de verhuurders.
Betalen de huurders een all-in-tarief, inclusief warmtekosten, zonder verrekening achteraf? Dan moet u de warmteovereenkomst sluiten met de woningeigenaar. Is de huurprijs niet inclusief warmte, of worden de warmtekosten verrekend? Dan moet u volgens de Warmtewet warmteovereenkomsten sluiten met alle huurders apart.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.