Kruimelpad

Video oneerlijke handelspraktijken in de landbouw

Krijgt u wel eens te laat betaald? 
Is uw contract zonder overleg gewijzigd?
Of is uw order op het laatste moment geannuleerd?
De Wet OHP Landbouw beschermt tegen oneerlijke handelspraktijken en versterkt uw positie als voedselleverancier. 
Wat mag volgens deze wet niet meer?
Onder andere dit:
Het te laat betalen voor geleverde producten
Het eenzijdig wijzigen van uw contract
Het op het laatste moment annuleren van een order
 
De Autoriteit Consument & Markt, de ACM, handhaaft de wet. 
 
Denkt u dat uw afnemer zich niet aan de regels houdt? Dan kunt u dat melden bij de ACM. Ook anoniem.
De ACM kan optreden als afnemers zich niet aan de regels houden.