Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Timeshares, hotelkaarten, vakantieclubs

Verkoopt u aan consumenten contracten die langer lopen dan 1 jaar, met:

 • het recht om bijvoorbeeld jaarlijks in een vakantiehuisje of overnachtingsaccommodatie te logeren (timeshares), of
 • het recht om met korting hotels of andere overnachtingsaccommodaties te boeken (hotelkaarten of lidmaatschappen van vakantieclubs)?

Zorg dan dat consumenten hun keuze kunnen maken op basis van goede informatie. Daar is een Europese richtlijn  voor. Bij die richtlijn zitten bijlagen die u moet gebruiken.

Wat moeten consumenten weten voordat ze langlopende vakantiecontracten afsluiten?

Laat consumenten vooraf de volgende zaken weten

 1. Wie u bent en waar u gevestigd bent. Verkoopt namens een ander bedrijf? Noem dan dit bedrijf.
 2. Hoe lang het contract geldt.
 3. Welke rechten consumenten krijgen. Bijvoorbeeld hoe lang ze in het vakantiehuisje mogen logeren.
 4. Wat de diensten en de voorzieningen inhouden. En bijvoorbeeld ook wanneer de accommodatie klaar is voor gebruik.
 5. De totale prijs.
 6. Alle verplichte bijkomende kosten, zoalsĀ servicekosten, boekingskosten, heffingen, plaatselijke belastingen of andere kosten.
 7. Mogelijkheden voor gebruik en kosten van voorzieningen of diensten, zoals sauna, zwembad, elektriciteit, water of inzameling van huisvuil.
 8. De eventuele kosten voor een offerte.
 9. Dat consumenten wettelijk een bedenktijd hebben van 14 dagen. Deze 14 dagen gaan in op de dag nadat ze het contract ontvangen. Binnen de bedenktijd mag u nog geen betaling vragen. Consumenten kunnen binnen de bedenktijd dus zonder kosten van het contract af. Krijgt de consument niet alle verplichte informatie? Dan wordt de bedenktijd verlengd naar 3 maanden. De bedenktijd wordt weer 14 dagen zodra de consument alle informatie ontvangt.

Hoe moet u de informatie in het contract geven?

Gebruik hiervoor het juiste standaardinformatieformulier uit de bijlagen bij de richtlijn .

 • Geef de informatie in de taal van de consument.
 • Zorg dat de consument de informatie kan bewaren om later na te lezen.
 • Onderteken het contract en laat het ondertekenen door de consument. Dit kan schriftelijk of elektronisch. Geef de consument wel een redelijke tijd om over uw aanbod na te denken.

Als de consument spijt heeft en van het contract af wil

Geef consumenten het standaardherroepingsformulier uit de bijlagen bij de richtlijn . Daarmee kunnen zij het contract tijdens de bedenktijd ongedaan maken. Ontbreekt dit formulier? Dan is de bedenktijd 1 jaar.