Kruimelpad

Concentratiemelding

Zorg van de Zaak Netwerk wil Stichting Novadic-Kentron Groep overnemen (concentratiemelding)

19-06-2019

Zorg van de Zaak Netwerk B.V. wil Stichting Novadic-Kentron Groep overnemen. De bedrijven hebben op 11-06-2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Zorg van de Zaak Netwerk B.V. is een holding vennootschap met onder andere belangen in vennootschappen actief zijn op het gebied van arbodienstverlening, bedrijfsmaatschappelijk werk, ziekenhuiszorg, kraamzorg, payrolling en detachering, financiële dienstverlening, GGZ en niet-klinische en klinische verslavingszorg.
  • Stichting Novadic-Kentron is een gespecialiseerde instelling voor niet-klinische en klinische verslavingszorg.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde [fusie/overname/joint venture]en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355