Kruimelpad

Zoek in publicaties

 
 
Sorteer publicaties op
 
 
Filter publicaties Punt
Datum Aangepaste periode
 
 
Datum filter toepassen
 
 
 
 
documenttypes
 
 
onderwerpen
 
 
Trefwoorden
 

272 resultaten gevonden

Publicatie 1 - 10 van 272. U filtert op “Regelgeving”.

 • ACM Beleidsregel Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

  Publicatie | Regelgeving | 16-12-2019

  In deze beleidsregel geeft de ACM aan onder welke voorwaarden zij geen boetes oplegt in geval van JZOJP-samenwerking die de mededinging beperkt.

 • Addendum bij bevoegdhedenovereenkomst ACM TenneT veilingmiddelen

  Publicatie | Regelgeving | 13-12-2019

  Om de tariefstijging in 2020 te beperken, zijn de ACM en TenneT overeengekomen een extra bedrag van 100 miljoen euro aan veilingmiddelen in te zetten.

 • ACM leidraad voorkomen misleiding bij doorschakeldiensten

  Publicatie | Regelgeving | 22-11-2019

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een leidraad gemaakt waarin zij aanbieders van doorschakeldiensten handvatten biedt voor hoe ze misleiding van consumenten kunnen voorkomen.

 • Uitkomst loting bedrijfsnummers

  Publicatie | Regelgeving | 13-08-2019

  De ACM is verplicht om bij meerdere aanvragen voor dezelfde telefoonnummers een loting te doen.

 • Regeling doorberekening kosten ACM 2019

  Publicatie | Regelgeving | 07-05-2019

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat voor de doorberekening kosten 2019 van Autoriteit Consument en Markt aan marktpartijen.

 • Accountantsprotocol openbaar vervoerbedrijven drie grote steden

  Publicatie | Regelgeving | 07-03-2019

  Accountantsprotocol aan de hand waarvan de openbaar vervoerbedrijven in de drie grote steden kunnen bepalen of zij voldoen aan het verbod op kruissubsidie en de plicht tot het voeren van een gescheiden boekhouding.

 • Leidraad: Samenwerking tussen concurrenten

  Publicatie | Regelgeving | 26-02-2019

  In de ‘Leidraad samenwerking concurrenten’ staat wat wel en niet is toegestaan volgens de Mededingingswet bij deze samenwerking.

 • Leidraad: Afspraken tussen leveranciers en afnemers

  Publicatie | Regelgeving | 26-02-2019

  In de ‘Leidraad samenwerking tussen leveranciers en afnemers’ staat wat wel en niet is toegestaan volgens de Mededingingswet bij deze samenwerking.

 • De ACM legt compensatievergoeding warmte uit

  Publicatie | Regelgeving | 14-02-2019

  De ACM geeft duidelijkheid over de toepassing van de compensatievergoeding voor afnemers met warmtepompen. De ACM legt voor dit onderwerp uit hoe een leverancier van warmte een goede kwaliteit van dienstverlening kan aanbieden.

 • Nadere toelichting analyse productmarkten in de MSZ

  Publicatie | Regelgeving | 28-12-2018

  De ACM gaat de productmarkten in de MSZ voortaan op patiëntengroepniveau analyseren. Er is sprake van basiszorg als een DBC door ten minste 20 algemene ziekenhuizen wordt aangeboden. In deze notitie licht zij deze keuzes toe.