Kruimelpad

Zoek in publicaties

 
 
Sorteer publicaties op
 
 
Filter publicaties Punt
Datum Aangepaste periode
 
 
Datum filter toepassen
 
 
 
 
documenttypes
 
 
onderwerpen
 
 
Trefwoorden
 

10 resultaten gevonden

Publicatie 1 - 10 van 10. U filtert op “Regelgeving” en “Zorg”.

 • ACM Beleidsregel Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

  Publicatie | Regelgeving | 16-12-2019

  In deze beleidsregel geeft de ACM aan onder welke voorwaarden zij geen boetes oplegt in geval van JZOJP-samenwerking die de mededinging beperkt.

 • Nadere toelichting analyse productmarkten in de MSZ

  Publicatie | Regelgeving | 28-12-2018

  De ACM gaat de productmarkten in de MSZ voortaan op patiëntengroepniveau analyseren. Er is sprake van basiszorg als een DBC door ten minste 20 algemene ziekenhuizen wordt aangeboden. In deze notitie licht zij deze keuzes toe.

 • Werkwijze analyse productmarkten in de MSZ

  Publicatie | Regelgeving | 28-12-2018

  De ACM gaat de productmarkten in de MSZ voortaan op patiëntgroepniveau analyseren. Partijen die willen fuseren moeten op dat niveau de gevolgen van de fusie analyseren.

 • Aanpassing ACM-lijn maatschappen en ziekenhuizen

  Publicatie | Regelgeving | 18-09-2015

  ACM past haar lijn voor de beoordeling van maatschappen en ziekenhuizen aan vanwege de invoering van integrale bekostiging per 1-1-2015.

 • Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument & Markt en Nederlandse Zorgautoriteit

  Publicatie | Regelgeving | 13-01-2015

  ACM en de NZa hebben hun afspraken over de onderlinge samenwerking vernieuwd. Deze afspraken zijn vastgelegd in een nieuw samenwerkingsprotocol.

 • Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg

  Publicatie | Regelgeving | 27-09-2013

  ACM heeft een leidraad gepubliceerd waarin zij duidelijkheid geeft over de toepassing van de Mededingingswet in de ziekenhuiszorg.

 • ACM-lijn maatschappen en ziekenhuizen

  Publicatie | Regelgeving | 06-06-2013

  In dit document legt ACM uit waarom directies van ziekenhuizen verantwoordelijk zijn voor de afspraken van maatschappen van verschillende ziekenhuizen.

 • Richtsnoeren Zorggroepen

  Publicatie | Regelgeving | 18-08-2010

  Dez richtsnoeren bieden zorginstellingen een kader hoe zij samen op een integrale gecoördineerde wijze zorg kunnen aanbieden zonder de Mededingingswet en de Wmg te overtreden.

 • Richtsnoeren voor de zorgsector

  Publicatie | Regelgeving | 12-03-2010

  De NMa publiceert een geactualiseerde versie van de Richtsnoeren voor de zorgsector.

 • Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders

  Publicatie | Regelgeving | 01-09-2009

  De zorgsector bevindt zich momenteel in een transitiefase naar vraagsturing waarbij zorgaanbieders elkaar door concurrentie scherp houden. Meer concurrentie vormt een impuls voor e