Kruimelpad

Zoek in publicaties

 
 
Sorteer publicaties op
 
 
Filter publicaties Punt
Datum Aangepaste periode
 
 
Datum filter toepassen
 
 
 
 
documenttypes
 
 
onderwerpen
 
 
Trefwoorden
 

9426 resultaten gevonden

Publicatie 1 - 10 van 9426. U filtert op “Energie”.

 • Codebesluit wijziging aansluitplicht gas LNB

  Publicatie | Besluit | 26-11-2020

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland tot het wijzigen van de Aansluitcode gas LNB en de Invoedcode gas LNB.

 • Geschilbesluit Klaas Puul/Mooijer – Liander aansluitplicht

  Publicatie | Besluit | 23-11-2020

  Klaas Puul B.V. heeft Liander N.V. verzocht om een aansluiting. Dit verzoek is terecht geweigerd, omdat het pand onderdeel is van een aangesloten pand

 • Wijziging handhavingsbesluit warmtelevering in De Sniep

  Publicatie | Besluit | 20-11-2020

  De ACM wijzigt haar beslissing op het handhavingsverzoek van de Vereniging Betaalbare Warmte voor De Sniep en Vereniging Eigen Huis naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Rechtbank Rotterdam.

 • REG2022 negentiende Klankbordgroepbijeenkomst

  Publicatie | Zienswijze en consultatie | 20-11-2020

  Presentatie/verslag ACM van 19e Klankbordgroep Methodebesluiten elektriciteit en gas 2022 e.v. – 12.10.2020

 • Ontwerp codebesluit sectorrelease 2020

  Publicatie | Zienswijze en consultatie | 20-11-2020

  De ACM heeft een ontwerpbesluit opgesteld over het voorstel van NEDU voor het wijzigen van de Informatiecode elektriciteit en gas inzake Sectorrelease 2020.

 • Ontwerp codebesluit standaardjaarinvoeding en standaardjaarafname

  Publicatie | Zienswijze en consultatie | 20-11-2020

  De ACM heeft een ontwerpbesluit opgesteld over het voorstel van NEDU voor het wijzigen van de Informatiecode elektriciteit en gas inzake de invoering van standaardjaarinvoeding en -afname bij elektriciteitsaansluitingen

 • Ontwerpcodebesluit verdelen kosten verwijderen gasaansluiting

  Publicatie | Zienswijze en consultatie | 20-11-2020

  De ACM heeft een ontwerpbesluit opgesteld naar aanleiding van het voorstel van Netbeheer Nederland over het wijzigen van de Tarievencode gas, ten aanzien van de verdeling van de kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting en een nadere uitwerking van deze verwijdertaak.

 • Verzoek TenneT goedkeuring voorstel langetermijn-capaciteit Cobrakabel

  Publicatie | Zienswijze en consultatie | 19-11-2020

  TenneT heeft voorstel voor de capaciteit voor jaar- en maandtransporten in 2021 op de Cobrakabel aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

 • Beslissing op het bezwaar tegen kwalificatie Enera als warmteleverancier

  Publicatie | Besluit | 19-11-2020

  De Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) verklaart het bezwaar van Enera Services B.V. tegen haar kwalificatie als warmteleverancier ongegrond.

 • Geschilbesluit USG-TenneT

  Publicatie | Besluit | 16-11-2020

  TenneT is aangewezen als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Dat net omvat alle netten van 110 kV en hoger. Het net dat USG wenst over te dragen wordt bedreven op 150 kV en valt dus onder het landelijk hoogspanningsnet.