Kruimelpad

Concentratiemelding

Wijzigingsverzoek voorwaarden concentratiebesluit KidsFoundation en Partou

22-05-2020

Wat staat er in het wijzigingsverzoek?

Op 15 mei 2020 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een schriftelijk verzoek tot wijziging van een van de voorwaarden verbonden aan het concentratiebesluit inzake KidsFoundation Holdings B.V. en Partou Holding B.V. ontvangen.

Op 20 december 2019 heeft de ACM besloten dat Onex Corporation en Waterland Private Equity Investments B.V. gezamenlijke zeggenschap mogen verkrijgen over KidsFoundation Holdings B.V. en Partou Holding B.V. op voorwaarde van de afstoting van drie kinderopvanglocaties in Amsterdam.

Het verzoek tot wijziging betreft een onderdeel van deze voorwaarde en ziet op verlenging van de in het besluit gestelde termijn voor het sluiten van een bindende koop- en verkoopovereenkomst met één of meer onafhankelijke koper(s) voor de af te stoten locaties.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355