Kruimelpad

Wijzigingsverzoek vergunning Omring, Vrijwaard en Hulp Thuis Vrijwaard

Op 2 februari 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een schriftelijk verzoek tot wijziging van een van de voorwaarden verbonden aan het concentratiebesluit inzake Stichting Omring, Stichting Vrijwaard en Stichting Hulp Thuis Vrijwaard ontvangen.

Op 5 augustus 2020 heeft de ACM besloten dat Stichting Omring Stichting Vrijwaard en Stichting Hulp Thuis mag overnemen op voorwaarde van de afstoting van de activiteiten op drie locaties in de gemeente Den Helder. Het gaat om de Vrijwaard-locaties Ten Anker, Lyceumhof en Parkzicht.

Het verzoek tot wijziging betreft een onderdeel van deze voorwaarde en ziet op verlenging van de in het besluit gestelde termijn voor het afstoten van de genoemde activiteiten aan één of meer onafhankelijke koper(s).

Kan ik reageren op het wijzigingsverzoek?

Wilt u reageren? Dat kan alleen als u belanghebbende bent. Uw reactie moet binnen zeven dagen na de publicatiedatum van deze mededeling, onder vermelding van zaaknummer ACM/21/050153 zijn ontvangen bij:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH DEN HAAG
telefax: (070) 722 2355