Kruimelpad

Concentratiemelding

Waterland wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Europarcs Holding (concentratiemelding)

08-05-2019

Wat staat er in de melding?

WPEF VII Holding Coöperatief W.A., een fonds van Waterland, wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Europarcs Holding B.V. De bedrijven hebben op 6 mei 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Waterland is een investeringsmaatschappij;
  • Europarcs Holding B.V. ontwikkelt en beheert vakantieparken.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355