Kruimelpad

Correspondentie

Waterland mag uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Europarcs Holding (eindmededeling)

21-05-2019

WPEF VII Holding Coöperatief W.A., een fonds van Waterland, mag uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Europarcs Holding B.V. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 20 mei 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.\

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam