Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel codewijziging regel- en reserververmogen

Netbeheer Nederland heeft een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders ingediend bij de ACM tot wijziging van de voorwaarden in de Netcode elekriciteit, als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Met het voorstel worden de voorwaarden voor regel- en reservermogen door TenneT vastgelegd.

Wat is de reden voor deze codewijziging?

De directe aanleiding voor dit codewijzigingsvoorstel is de implementatie van het standaard product voor automatische Frequency Reserve Restoration (aFRR), zoals vastgelegd in de Verordening (EU) 2017/2195 van de commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna op basis van de Engelse titel aangeduid als: GL EB). Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook enkele andere aan aFRR gerelateerde wijzigingen voor te stellen, namelijk het opsplitsen van de Balancing Service Provider erkenning, het in lijn brengen van de productspecificaties voor aFRR met de praktijk en het op onderdelen aanpassen van de inkoopprocedure voor aFRR. De komst van het standaardproduct mFRR (manual FRR) leidt er toe dat het huidige product 'reservevermogen' uit de Netcode elektriciteit verdwijnt.

Indienen zienswijzen

De ACM legt het voorstel voor een periode van 3 weken ter inzage en nodigt belanghebbenden uit om in deze periode een zienswijze in te dienen. Bij de besluitvorming over dit voorstel betrekt de ACM de ontvangen zienswijzen. De laatste dag waarop u uw zienswijze kunt indienen is 12 oktober 2021.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Voorstel codewijziging regel- en reserververmogen (PDF - 2.47 MB)
 

Meer in deze zaak