Kruimelpad

Voorstel codewijziging berekening netverliezen gas

Voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de codes voor het inkopen van netverliezen gas door netbeheerders.

Netbeheer Nederland heeft een codevoorstel ingediend  bij de ACM voor het wijzigen van de codes energie. Netbeheer Nederland stelt voor om in de codes de wijze van berekening van netverliezen op te nemen. Deze wijziging van de codes is volgens de organisatie nodig omdat de regionale netbeheerders de taak krijgen om netverliezen in te kopen. Deze nieuwe taak is opgenomen in de Gaswet via de Wet Voortgang energietransitie (Vet). Volgens de memorie van toelichting bij de wet zijn netbeheerders het beste in staat om netverliezen te verminderen, waardoor het logisch is om deze taak bij hen neer te leggen. Tot nu toe worden de netverliezen gas via het systeem van allocatie en reconciliatie toegewezen aan leveranciers van kleinverbruikers en de kleinere grootverbruikers.

Wat zijn netverliezen?

Met netverlies wordt het verschil aangeduid tussen het volume aan gas dat een netgebied instroomt en het totaal aan gas in dat netgebied dat netbeheerders op basis van werkelijk verbruik kunnen toewijzen aan leveranciers. Dit verschil wordt veroorzaakt door onder meer ontsnappend gas, illegale onttrekking en meetverschillen. Omdat er niet altijd sprake is van een verlies, maar in sommige gevallen van een ‘netwinst’ spreekt Netbeheer Nederland in het voorstel ook wel van een netverschil.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

 • Naar de actuele versies van de codes

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 • Naar Codes energie wijzigen