Kruimelpad

Concentratiemelding

Visma wil EBPI overnemen (concentratiemelding)

08-01-2019

Wat staat er in de melding?

Visma Nederland B.V. wil EBPI Holding B.V. overnemen.

De bedrijven hebben op 4 januari 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Visma Nederland B.V. houdt zich bezig met het aanbieden van softwareoplossingen op het gebied van boekhouding, ERP, Financiën, Payroll, HR, verkoop, inkoop en facturatie alsmede het ontwikkelen van software en het aanbieden van advies en ondersteunende diensten
  • EBPI Holding B.V. houdt zich bezig met het aanbieden van ketenintegratiediensten, platformdiensten, op blockchain gebaseerde automatiseringstechnologie en het ontwikkelen van een betalingsoplossing

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:                                                

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355