Kruimelpad

Vion Tilburg wil Etablissementen Adriaens overnemen (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Vion Tilburg B.V. wil Etablissementen Adriaens NV overnemen. De bedrijven hebben op 15 januari 2021 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Vion Tilburg: is een in Nederland gevestigd runderslachthuis. Slachting levert een runderkarkas en dierlijke bijproducten op. Vion Tilburg verkoopt de runderkarkassen na slachting aan derden of beent deze eerst uit in haar uitbeenderij, waarna zij het uitgebeend vers vlees verkoopt aan verschillende verkoopkanalen, zoals retail, catering en vleesverwerkers. Vion Tilburg verkoopt ook dierlijke bijproducten aan derden, maar verwerkt deze in beginsel zelf niet
  • Etablissementen Adriaens: is een in BelgiĆ« gevestigd runderslachthuis. Adriaens koopt zelf runderen in ten behoeve van slachting en doet daarnaast aan loonslachting in opdracht van derden. Adriaens verkoopt runderkarkassen aan derden of beent deze uit in haar uitbeenderij, waarna zij het uitgebeend vers vlees verkoopt aan verschillende soorten afnemers, zoals retail, catering en vleesverwerkers. Adriaens verkoopt ook dierlijke bijproducten aan derden, maar verwerkt deze niet.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355