Kruimelpad

Concentratiemelding

Vinci Energies wil Koning & Hartman overnemen (concentratiemelding)

24-06-2019

Wat staat er in de melding?

Vinci Energies Netherlands B.V. wil Koning & Hartman B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 20 juni 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Vinci Energies Netherlands B.V. houdt zich bezig met het ontwerpen, bouwen, optimaliseren en onderhouden van industriële processen
  • Koning & Hartman B.V. houdt zich bezig met het aanbieden van integrale oplossingen voor digitalisering op het gebied van technologie en innovatie.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355