Kruimelpad

Correspondentie

Vewolar Holding, Birdhouse Holding en De Mandemakersgroep verkrijgen de gezamenlijke zeggenschap over Jamani Group (eindmededeling)

13-01-2020

Wat staat er in het besluit?

Vewolar Holding, Birdhouse Holding en De Mandemakers Groep verkrijgen de gezamenlijke zeggenschap over Jamani Group B.V..  Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 10 januari 2020 besloten. Er blijft na de fusie voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam