Kruimelpad

Concentratiemelding

Verzoek wijziging vergunning in zaak 6424 Ziekenhuis Walcheren – Oosterscheldeziekenhuizen

06-12-2018

Wat staat er in de melding?

Op 25 maart 2009 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit in zaak 6424/Ziekenhuis Walcheren – Oosterscheldeziekenhuizen, thans Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (Adrz), een vergunning voor een fusie van de ziekenhuizen verleend. Aan de vergunning voor de fusie is onder meer een voorschrift verbonden waarbij Adrz zich aan een prijsplafond voor DBC’s in het B-segment moet houden. Adrz heeft op 5 november 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verzocht om dit voorschrift in te trekken.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij dit aangevraagde herzieningsverzoek en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355